Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Som doktorand kommer du tillhöra vår forskargrupp vid Marianne Bernadotte Centrum, avdelningen för ögon och syn på Institutionen för klinisk neurovetenskap. I vår forskning använder vi syn och ögonrörelsmätningar för att förstå hur hjärnan fungerar vid både hälsa och sjukdom samt hur synsystemet utvecklas och fungerar genom livet. En stor del av vår forskning inbegriper eye-tracking som metod, ofta i en klinisk kontext med ett neurologiskt tillstånd eller en kognitiv problematik i fokus. Vi är ett tvärvetenskapligt forskningsteam vilket innebär att du kommer arbeta nära kollegor med kompetens från olika vetenskapliga fält (till exempel optometri och oftalmologi, psykologi, datorlingvistik för att nämna några).

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syn och seende är en aktiv process där vår blick och våra ögon ständigt är i rörelse. Till och med när vi fixerar blicken vid en fast punkt producerar vi små ögonrörelser, så kallade fixationsögonrörelser, som vi oftast inte är medvetna om. Microsackader, den största typen av fixationsögonrörelser, har länge rönt intresse inom ögonrörelseforskning och neurovetenskap, dels för att dessa ögonrörelser i stor utsträckning sker omedvetet och utan viljestyrd kontroll, dels för att deras funktion och betydelse för synen har visat sig svår att förklara. Under de senaste två decennierna har dessutom en stor mängd forskning visat att mickrosackader har ett nära samband med vår perception och kognition och därmed potentiellt bär på viktig information om hjärnfunktion och neurologisk sjukdom.

Syftet med detta forskningsprojekt är att använda maskininlärningsmetoder för att öka vår förståelse kring fixationsögonrörelser och hur denna typ av ögonrörelser kan påverkas vid neurologisk sjukdom. Projektet kommer dra nytta av de framsteg som gjorts på senare tid inom både förstärkningsinlärning (eng. reinforcement learning) och vägledd maskininlärning (eng. supervised machine learning) för att bättre förstå fixationsrörelsernas spatiotemporala dynamik, samt för att identifiera tidiga riskmarkörer som kan vara användbara vid screening för neurodegenerativa sjukdomar.

Det är inte ett krav att vara kunnig inom både förstärkningsinlärning och vägledd maskininlärning för att söka doktorandplatsen. En sökande med hög motivation som endast har erfarenhet av en av de två metoderna (förstärkningsinlärning eller vägledd maskininlärning) kommer ges möjlighet att lära sig den andra metoden under projektets gång. Som doktorand i det här projektet kommer du att spela in och analysera eyetracking-data, designa och implementera maskininlärningsprocesser och modeller i Python, samt utföra statistisk analys i R och/eller Python. Du kommer att tränas i alla delar av den vetenskapliga forskningsprocessen och vara aktivt involverad i alla aspekter av projektet såsom att planera, köra och utvärdera experiment, liksom i att skriva manuskript och publicera och presentera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och på internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad doktorand som är intresserad av att lära sig mer om det fascinerade förhållandet mellan ögat, synen och hjärnan. Vi tror att du har en examen i datavetenskap, kognitionsvetenskap eller psykologi (eller ett annat område som är relevant för projektet). Du är intresserad av hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan kombineras med sensorteknologier, såsom eye-tracking, för att förstå mer om människans natur. Om du tror att du matchar den här profilen är du särskilt välkommen att ansöka.

För att lyckas i denna roll tror vi att du har:

 • Kunskaper i programmering och dataanalys, helst i Python och R.
 • Kunskaper i maskininlärning och då specifikt i supervised machine learning (till exempel erfarenhet av att använda biblioteken Scikit-learn, TensorFlow, Keras eller liknande bibliotek) och/eller reinforcement learning (till exempel erfarenhet av att använda biblioteken OpenAI Gym, PyQlearning, Keras-RL eller liknande bibliotek).
 • Stark kommunikationsförmåga på engelska i både tal och skrift.

Dessutom är det en fördel, men inte ett krav, om du har:

 • Erfarenhet av att utföra eyetracking-experiment eller använda andra avancerade sensorteknologier.
 • Erfarenhet av att analysera eyetracking-data eller annan tidsseriedata. Erfarenhet av vetenskapligt skrivande och kommunikation (till exempel att ha presenterat eller publicerat resultat på en konferens eller i en vetenskaplig tidskrift.)

Därutöver är det viktigt att du kan arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du samarbetar väl med andra. Förmåga och lämplighet att bedriva forskarutbildningsstudier kommer att beaktas vid tillsättning av platsen.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om forskargruppen du kommer ingå i här.

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1097/2023
Kontakt
 • Camilla Ingelborn, HR-partner, 08-52483045,camilla.ingelborn@ki.se
 • Mattias Nilsson, Forskare, mattias.nilsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-25

Tillbaka till lediga jobb