Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning och undervisning inom neurovetenskap från molekylär nivå till samhällsnivå. Den kliniska forskningen och undervisningen sker i samverkan med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet, med andra universitet och med Stockholms läns landsting (SLL).

Vår forskningsgrupp är en translationell och tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar rörelse och psykiatriska störningar, särskilt Parkinsons sjukdom och depression. Vi använder cell- och djurmodeller och analyserar kliniska prover och biopsier från patienter. Våra mål är att förstå de molekylära mekanismer som ligger bakom sjukdomstillstånd, läkemedelsmekanismer och att identifiera nya biomarkörer och medicinskt relevanta terapeutiska mål.   

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Störningar i hjärnan är bland de största utmaningarna för folkhälsan och den personliga hälsan idag. Svår depression är en av de vanligaste störningarna i hjärnan och majoriteten av de läkemedel som används för dess behandling består av signalsubstansen serotonin (5-HT) på ett eller annat sätt. Biverkningarna av dessa läkemedel är vanliga och många patienter svarar inte på behandlingen, vilket gör att det finns ett stort behov av nya läkemedel med färre biverkningar och ökad effekt. För att utveckla sådana läkemedel är en mer fullständig förståelse för signalering vid depression nödvändig. För detta ändamål använder laboratoriet Translationell Neurofarmakologi molekylära, cellulära och djurmodeller där funktionen hos glutamat och serotonerga receptorer studeras. Tack vare bredden av metodologiska tillvägagångssätt kan laboratoriet översätta resultat från molekylära och cellulära analyser till det kliniska skedet med hjälp av patientprover.

Fokus under doktorandstudierna kommer vara utvecklingen av olika beteendemässiga, neurokemiska, elektrofysiologiska, molekylära och morfologiska analyser för att utvärdera effekterna av det snabbverkande antidepressiva medlet ketamin och dess enantiomerer.
I din roll kommer du att generera data som styr utvecklingen av nya farmakologiska metoder (snabbt insättande) som ska testas i djurmodeller av stress och depressivt beteende. Självständighet och stark motivation förväntas under hela projektet. Du förväntas även att fungera som handledare för examensstudenter.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du bör ha en akademisk examen i biologiska vetenskaper (molekylärbiologi eller humanbiologi).
För den här rollen ser vi att du har en bakgrund i de mekanismer som ligger till grund för patofysiologin för depression och snabbverkande antidepressiva medel, såsom ketamin.
Det är meriterande om du har en gedigen bakgrund inom biokemiska eller beteendemässiga paradigm, djurmodeller av stress och depression samt lång erfarenhet av metoder för molekylär och cellulär neurovetenskap. Dessutom bör du ha goda kunskaper om neurovetenskap och farmakologi i teori och praktik.

Det är även meriterande om du har tillbringat en del av din utbildningstid utomlands och därmed bidrar med internationell erfarenhet till laboratoriet. Utmärkta kunskaper i engelska är krav.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap här
Läs mer om forskargruppen här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsvis
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
  • Mikaela Hernberg, HR-administratör, mikaela.hernberg@ki.se
  • Per Svenningsson, Professor/överläkare, per.svenningsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-03-21

Tillbaka till lediga jobb