Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Den vi söker kommer att tillhöra Craig Wheelocks forskargrupp, vid enheten för integrativ metabolomik, Institutet för miljömedicin. Forskningen i gruppen fokuserar på den grundläggande frågan ”Vad är hälsa?”. Med det syftet arbetar vi med att utveckla kvantitativa metoder för att presentera molekylära profiler rörande människors hälsa – vad vi kallar molekylär fenotypning. För att utforska detta metabolom-fysiologiska ämne använder vi bioanalysinstrumetnet masspektrometri för att mäta och karaktärisera endogen metabolism (metabolom), utifrån miljöexponering (exposom) eller i relation till tarmbakteriers påverkan på hälsan (mikrobiom). Vi fokuserar på att identifiera biokemiska mekanismer som kan användas inom precisionsmedicinbaserade metoder för behandling av t.ex. luftvägssjukdomar. I synnerhet studerar vi produktionen av lipidmediatorer från kostens omega-3 och omega-6-fettsyror och utforskar deras samband med inflammation och patobiologi.

I Wheelock-labbet värdesätter vi en öppen och välkomnande miljö. Vi är en multidisciplinär grupp av flera analytiska kemister, immunologer, organiska kemister och labbtekniker, samt doktorander och postdoktorala forskare med olika forskningsbakgrund.

Vår forskargrupp finns i den nya Biomedicum-byggnaden vid Karolinska Institutet, ett toppmodernt laboratorium för experimentell medicinsk forskning, in nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, som erbjuder en attraktiv forskningsmiljö där vi har den senaste masspektrometriinstrumenten med högteknologisk utrustning. Labbet flyttar i mars 2023 till nya specialbyggda lokaler för bioanalys i Biomedicum och kommer att ha 5 masspektrometrar för kvantitativ metabolomik och ändamålsenliga laboratorieutrymmen och övrig kringutrustning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta projekt syftar till att förstå biosyntesen av lipidmediatorer i relation till inflammationens patobiologi. Projektet kommer att ge doktoranden möjlighet att undersöka forskningsfrågor centrerade kring omega-6- och omega-3-fettsyrornas roll och samverkan med generell inflammation men även specifikt inom allergi och astma. Studenten kommer att tränas i en rad bioanalytiska tekniker som tillsammans ger en gedigen vidareutbildning i analytisk kemi, vätskekromatografi kopplat till masspektrometri, cellbiologi och klinisk studiedesign. Det primära fokuset kommer att ligga på användningen av masspektrometri för att kvantifiera lipidmediatorer producerade från olika immuncellspopulationer, vävnader och i kliniska kohorter. Detta tvärvetenskapliga doktorandprojekt kommer att innebära samarbete med flera internationella forskargrupper, med möjligheter till resor och forskningsbesök samt internationella konferenser.

Forskarstudier motsvarar 4 års heltidsstudier. Detta inkluderar kurser, seminarier, presentationer av vetenskapliga resultat vid möten och konferenser, laborationer och statistikarbete. Andra ansvarsområden är att anskaffa och skaffa kunskap om den senaste litteraturen, statistik och bioinformatiska analyser samt skriva vetenskapliga manuskript för publicering. Doktoranden förväntas vidare närvara, diskutera och presentera vid labbmöten och tidskriftsklubbar, utföra komplexa statistiska analyser, designa och genomföra experimentella studier av projektet och samarbeta i relaterade projekt både inom och utanför labbet

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den framgångsrika kandidaten måste:

Har tidigare erfarenhet av analytisk kemi, ELLER cellbiologi, ELLER astma/allergi.

Har avlagt en högre utbildning (BSc, MSc) inom medicin, kemi eller närliggande område.

Har ett stort intresse och motivation att vidareutveckla dina kunskaper inom masspektrometri och särskilt studiet av omega-3 och omega-6 härledda lipidmediatorer.

Har god skriv- och talförmåga på engelska.

 

Följande egenskaper anses vara meriterande:

Har tidigare erfarenhet av masspektrometri och kromatografi.

Har en biomedicinsk utbildning, gärna med klinisk erfarenhet.

Att ha tidigare erfarenhet av lipidmediatorer, astma- eller allergiforskning är meriterande

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/imm/institute-of-environmental-medicine

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-metabolomics

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5116/2022
Kontakt
  • Craig Wheelock, Craig.wheelock@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2022-12-16
Sista ansökningsdag 2023-03-14

Tillbaka till lediga jobb