Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution som syftar till att föra fram kunskap om hur man kan förbättra befolkningens hälsa på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att identifiera bestämningsfaktorer för hälsa, utveckla och utvärdera individuella och strukturella insatser samt ge underlag för riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 100 forskarstuderande och ca 140 anställda.

Undergruppen Global Child Health och SDG hör till forskningsgruppen Health Systems and Policy som täcker både forskning om och för policy. Vi strävar efter att bidra till kunskapsgenerering och kunskapsdelning genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning och politisk dialog för förbättrad täckning, kvalitet och jämlikhet i hälsosystemen. Vi använder ett systemperspektiv på global hälsa samtidigt som vi fokuserar på specifika ämnen och forskningsfrågor, och inkluderar två tvärgående teman i vår forskningsverksamhet: ledarskap och evidensinformerat policyskapande. Målet för gruppen Global Child Health and SDG är att generera kunskap för att förbättra hälsa och jämlikhet för barn i alla åldrar och för att förbättra kvaliteten på vården för barn över hela världen.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att generera evidens för att utveckla kapacitet för förbättrad diagnostisk i och för Afrika söder om Sahara. Projektet kommer att utforska proteomiska biomarkörer på bioprover och metadata från en pediatrisk kohort söder om Sahara (SSA), och inrättandet av ett biobanknätverk i Afrika söder om Sahara för att stödja forskning och utveckling av diagnostiska ekosystem i regionen. Detta kommer att göras genom en litteratursökning och bioprovsanalyser för biomarkörer som är associerade med positiva och negativa utfall av sjukhusvistelse av febrila barn för att möjliggöra diagnostisk utveckling. Projektet kommer att ytterligare utforska faktorer och egenskaper hos ett biobanknätverk i regionen, som en kritisk komponent för ett hållbart diagnostiskt forskningsekosystem.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Doktoranden bör ha en examen i biomedicin/biomedicinska vetenskaper och någon av följande discipliner: medicin, folkhälsa, global hälsa, biobank, epidemiologi, demografi eller biostatistik. Det krävs att kandidaten är bekant med IVD -utvecklingsprocesser samt biobankernas roll i det diagnostiska ekosystemet. Kunskap och utbildning i GLP kommer att krävas samtidigt som det är fördelaktigt att ha en förtrogenhet med GCP. Denna tjänst kommer också att kräva en stark analytisk och skrivförmåga. Sökanden måste behärska skriftlig och muntlig engelska, kunskaper i franska är meriterande. Kvantitativ och kvalitativ forskningsförmåga kommer också att vara en förutsättning. Goda kunskaper i statistisk programvara som R, Stata och GraphPad Prism är en fördel. Arbetskunskap om Proteomics, Biobanking och deras roll i IVD-forskning och utveckling kommer att vara en extra fördel.

Tidigare erfarenhet av låg- och medelinkomstforskning eller sjukvårdskontexter och kännedom om standarder och regler för IVD-utveckling och biobanker är meriterande. Kandidaten ska vara en motiverad person som kan arbeta självständigt samt trivas i ett mångkulturellt och multidisciplinärt team. Sökanden bör ha god samarbetsförmåga, med förmåga att arbeta över olika kulturer.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Startdatum: så snart som möjligt

Placering: Solna

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska) 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för global folkhälsa (GPH)

Läs mer om Global Child Health och SDG forskargrupp

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-194/2023
Kontakt
  • Giulia Gaudenzi, giulia.gaudenzi@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2023-01-17
Sista ansökningsdag 2023-02-07
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb