Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Aging Research Center (ARC), beläget på KI campus Solna, är en avdelning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). ARC är en tvärvetenskaplig akademisk miljö som representerar psykologi, sociologi och olika grenar av medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi och psykiatri). ARC är internationellt känt för sin forskning om äldre vuxnas hälsotillstånd, trender och ojämlikhet bland äldre, åldrande av hjärnan och förebyggande av demens. ARC: s uppdrag är att förstå de biomedicinska, psykologiska och sociala aspekterna av åldringsprocessen i relation till fysiska och strukturella sammanhang i hela livslängden. Vårt ultimata mål är att förbättra äldre människors hälsa och välbefinnande genom att möta utmaningarna och anta de möjligheter som den åldrande befolkningen erbjuder.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att fördjupa vår kunskap om vårdutnyttjande bland personer med demenssjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning och att utveckla en prediktiv modell för framtida användning av demensvård. Data från befolkningsbaserade studier och nationella register kommer att användas för att undersöka banor för demensvårdsanvändning och i vilken utsträckning detta varierar beroende på sociala faktorer och för att förutsäga vem som kommer att behöva vård och när i framtiden. Utöver arbete relaterat till doktorandprojektet (såsom studiedesign, dataanalys och manuskriptutformning) kommer doktoranden även att gå flera kurser och presentera projektet på internationella konferenser.

 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande bör ha en magisterexamen i folkhälsa, epidemiologi eller annat relaterat område.

Tidigare forskningserfarenhet inom epidemiologi med populationsbaserad data är att föredra. Den sökande bör ha erfarenhet av att utföra statistiska analyser med programvara som STATA. Ytterligare bakgrund inom vårdvetenskap är mycket meriterande.

Kandidater bör ha starka organisatoriska färdigheter och utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/nvs

https://ki-su-arc.se/

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4349/2022
Kontakt
  • Weili Xu, 08-52485826
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2022-11-08
Sista ansökningsdag 2022-11-24

Tillbaka till lediga jobb