Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

 

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

 

De flesta av de vetenskapliga aktiviteterna i forskargruppen är baserade på data från en pågående befolkningsstudie (SNAC-K), där 3 363 äldre stockholmare undersökts kliniskt med jämna mellanrum över en tolvårsperiod. Protokollet innehåller omfattande bedömning av sociala, medicinska, biologiska och genetiska faktorer samt ett omfattande kognitivt batteri. Mer information finns på http://www.snac-k.se/

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

En doktorand antas till forskarutbildning/doktorandutbildning. En forskarutbildning består av handledd forskning i kombination med kurser och annan utbildningsverksamhet. En individuell studieplan upprättas för varje doktorand. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid.

Vi söker en motiverad doktorand som är intresserad av att studera den kliniska validiteten av blodbaserade biomarkörer vid demens i en befolkningsmiljö och utöka vår förståelse för demensbiologin hos de äldsta, genom att studera olika möjliga vägar bakom uppkomsten av demens.

Doktorsprojektet kommer att baseras på en storskalig befolkningsstudie av äldre. Moderna avancerade statistiska metoder kommer att användas. Därför är det ett utmanande projekt för en doktorand, särskilt ur en klinisk, epidemiologisk och biostatistisk synvinkel. Av den anledningen söker vi en doktorand med goda kunskaper inom geriatrisk epidemiologi och/eller biostatistik. Doktoranden bör känna till statistisk programvara (som Stata, SAS eller SPSS). Vidare, eftersom klinisk tolkning av resultaten av studierna är obligatorisk för att projekten ska lyckas, skulle det vara fördelaktigt om studenten även har klinisk erfarenhet från arbete med geriatriska patienter. Av denna anledning söker vi en student med examen i medicinsk vetenskap, bättre om med en bakgrund inom klinisk neurologi eller geriatrik.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den framgångsrika kandidaten:

 

 • Måste ha en utbildningsbakgrund inom hälso-/medicinvetenskap och ha en doktorsexamen med klinisk erfarenhet företrädesvis inom neurologi eller geriatrik;
 • Måste ha goda kunskaper i engelska vad gäller muntlig och skriftlig kommunikation
 • Bör helst ha tidigare forskning och/eller arbetslivserfarenhet relaterad till åldrande hälsa;
 • Bör ha god analytisk förmåga
 • Bör ha god programmeringsförmåga och erfarenhet av att arbeta med longitudinella dataset och ha erfarenhet av att använda statistisk programvara som SPSS, SAS, eller Stata;
 • Bör ha en positiv inställning och bra samarbetsförmåga
 • Bör vara intresserad av att lära.

Den framgångsrika kandidaten förväntas spela en avgörande roll i att formulera vetenskapliga forskningshypoteser, testa dessa hypoteser med hjälp av korrekt studiedesign, analysera data, presentera och tolka resultaten och skriva vetenskapliga rapporter och artiklar på engelska.

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/nvs

https://ki-su-arc.se/

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4287/2022
Kontakt
 • Caroline Mattisson, 08-52483923
 • Giulia Grande, 0707364204
 • Debora Rizzuto, +46-(0)8-52485823
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2022-12-09

Tillbaka till lediga jobb