Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för Neurogeriatrik består av ca 70 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Studenten kommer att ansluta sig till Dr. Patricia Rodriguez Rodriguezs team vid Institutionen för neurobiologi, omvårdnadsvetenskap och samhälle (NVS). Beläget i Bioclinicum-byggnaden på Solna Campus. Gruppen har omfattande erfarenhet inom området Alzheimers sjukdom och inom användningen av en bred uppsättning cellspecifika metoder för studien av de molekylära mekanismerna som ligger till grund för sårbarhet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att delta i ett projekt som fokuserar på att utforska de molekylära mekanismerna som är ansvariga för den tidiga degenerationen av en specifik hjärnregion vid Alzheimers sjukdom, där neuroner i entorhinala barken degenererar i prodromala stadier. Hittills är anledningen till den tidiga manifestationen av AD-patologi i dessa specifika celler okänd.

Doktoranden kommer att fokusera på att analysera cellspecifika transkriptomik data från mänskliga patienter och mössmodeller, samt att implementera nya metoder för cellspecifik proteomik med rumslig upplösning in vivo. Genom att använda dessa metoder förväntas doktoranden bidra till vår kunskap om biologin i denna region och hur den modifieras under sjukdomsrelevanta förhållanden. Doktoranden kommer att få stöd av ett internationellt handledarteam med omfattande erfarenhet inom området.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker kandidater med akademiska meriter som motsvarar minst en masterexamen i molekylärbiologi eller bioteknik. Den framgångsrika kandidaten förväntas ha utmärkt vetenskaplig etik, en hög nivå av ansvarstagande och vara en god lagspelare. Tidigare forskningserfarenhet inom området Alzheimers sjukdom kommer att värderas högt. Det är önskvärt att sökanden har viss tidigare erfarenhet inom något av de områden som listas nedan:

 

 • Olika molekylärbiologiska tekniker, helst inom neurovetenskapsområdet, inklusive western blot, RT-qPCR och immunofluorescens.
 • Cellodling, både primära neuronala kulturer och hiPSC (humaninducerade pluripotenta stamceller).
 • Arbete med mössmodeller, inklusive kirurgi. Certifiering inom laboratoriedjursvetenskap kommer att värderas högt.
 • Bra tids- och resursplanering samt organisatoriska färdigheter.
 • Färdighet i engelska och utmärkta kommunikationsfärdigheter.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3783/2022
Kontakt
 • Patricia Rodriguez Rodriguez, patricia.rodriguez.rodriguez@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-08-23
Sista ansökningsdag 2023-09-20

Tillbaka till lediga jobb