Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi söker en doktorand som kommer utföra forskning vid KI-Psychiatric Genomics Institute (KI-PGI). KI-PGI börjar med fundamentala fynd i genomisk forskning, och använder denna kunskap för att undersöka vilka implikationer detta har för patienter, kliniker och neuroforskare. Samarbeta med internationella forskare ligger till grunden för vårt arbete, och vi arbetar aktivt med över 10 forskargrupper inom genetik, psykiatri, neurovetenskap och funktionell genomik. Vi har etablerat långtidssamarbeten inom KI, Sverige, Europa, USA och Australien. Vi har ett flertal stora nya dataset, såsom en expansion av Svenska schizofreni-studien (S3), Genomic Aggregation Project in Sweden (GAPS), och TRYGGVE2 (en satsning på att harmonisera psykiatrisk genetisk forskning inom Danmark, Norge och Sverige).

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Sökande bjuds in till en doktorandplats med fokus på epidemiologin, genetiken och genexpressionsmönstret hos subtyper av depression.

Dessa doktorandprojekt kommer involvera användning av avancerade statistiska metoder, molekylär genetik och genexpressionsanalys i stora dataset med komplex datatyper.

Under handledning kommer doktoranden vara ansvarig för litteraturöversikter, analys och tolkning av data, skrivande av vetenskapliga artiklar samt presentation av data.

 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

 

Färdigheter och personliga egenskaper

 1. Den sökande förväntas ha en master inom genetik, statistik, folkhälsovetenskap, psykologi, hälsoinformatik eller relaterade kvantitativa ämnen, eller ha jämförbar erfarenhet, samt ha ett starkt intresse för psykiatrisk forskning.
 2. Den sökande förväntas ha dokumenterad erfarenhet av psykiatrisk forskning, speciellt inom depression.
 3. Den sökande förväntas ha goda kunskaper inom statistisk analys och grundläggande kunskap inom genomik.
 4. Tidigare erfarenhet av GWAS (genome-wide association study) är en stark merit.
 5. Tidigare erfarenhet av nordisk registerdata är en stark merit.
 6. Skicklig inom R eller motsvarande språk för dataanalys är en stark merit.
 7. Den sökande förväntas ha utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i engelska, och tidigare erfarenhet av vetenskapligt skrivande (tex första eller medförfattare på en publicerad artikel)
 8. Den sökande förväntas kunna arbeta väl i lag, samt ha förmåga att arbeta självständigt.
 9. Den sökande förväntas ha god organisatorisk förmåga, och förmåga att hantera flera uppgifter simultant.

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

https://ki.se/meb

https://ki.se/en/meb/ki-psychiatric-genomics-institute

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3727/2022
Kontakt
 • Lu Yi, principal researcher, lu.yi@ki.se
 • Adina Nisell, HR, adina.nisell@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2022-09-22
Sista ansökningsdag 2022-10-14

Tillbaka till lediga jobb