Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Det övergripande syftet med forskargruppen MENTE är att sammanföra forskning rörande psykiatrisk epidemiologi, farmakoepidemiologi och försäkringsmedicin när det gäller studier relaterade till etiologi, behandling och prognos beträffande psykiska sjukdomar och suicidalt beteende. Vi erbjuder en engagerande forskningsmiljö med möjlighet att samarbeta med forskare på avdelningen, Karolinska Institutet i Sverige och utomlands.  

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka mönster beträffande arbetsmarknadsmarginalisering bland individer som diagnosticerats med bipolär sjukdom. Vidare avser projektet att undersöka vad läkemedelsbehandling, samsjuklighet, socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer har för inverkan på detta utfallsmått. Doktoranden kommer även att studera ifall det finns olikheter när det gäller arbetsmarknadsmarginalisering, sjukvårdsanvändning, behandling och suicidförsök bland patienter med bipolär sjukdom före jämfört med under/efter Corona-pandemin i Sverige och Finland, två länder som har hanterat pandemin på olika sätt.

Studierna bygger på registerdata och doktoranden kommer att lära sig att använda avancerade statistiska metoder och epidemiologisk design. Doktoranden kommer i första hand att framställa analysdatafiler, köra analyser och skriva manuskript. I denna process kommer doktoranden att handledas av Ellenor Mittendorfer-Rutz (huvudhandledare, professor i försäkringsmedicin), Jari Tiihonen (professor i psykiatri), Heidi Taipale (docent) och Ridwanul Amin (post-doc).

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den utlysta doktorandplatsen krävs en universitetsutbildning i medicin, folkhälsa, epidemiologi, sociologi, psykologi eller liknande. Erfarenhet från epidemiologiska studier och analyser av registerdata är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Sökande ska visa på en hög grad av noggrannhet samt självständighet. Arbetet innebär nära samarbete med andra, varför god samarbetsförmåga är av stor vikt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Avdelningen för Försäkringsmedicin

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3665/2022
Kontakt
  • Ellenor Mittendorfer-Rutz, Avdelningschef, ellenor.mittendorfer-rutz@ki.se
  • Lisa Rister, HR-partner, 08-52483287,lisa.rister@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Henry Wölling, SEKO, 08-52484080
Publicerat 2022-09-20
Sista ansökningsdag 2022-10-18

Tillbaka till lediga jobb