Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Forskargruppen

Vi utlyser härmed en doktorandplats i biostatistikgruppen vid MEB. Biostatistikgruppen på MEB består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 disputerade statistiker, 10 doktorander och 4 mastersstudenter. Gruppen deltar i studier inom en bred variation av forskningsområden som inkluderar studier baserade på befolkningsdata och fall-kontroll-studier, tvilling och familjestudier, överlevnadsanalyser, modellering av prognos-/diagnosverktyg, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet är inom bröstcancerepidemiologi och tillämpad biostatistik, och handlar om att använda nya statistiska metoder inom cancerepidemiologi för att undersöka kliniskt relevanta forskningsfrågor. Forskningsprojektet omfattar storskaliga epidemiologiska studier med befolkningsbaserade registerdata inom cancerområdet. Den övergripande målsättningen är att kvantifiera och beskriva incidens och överlevnad för olika subtyper av bröstcancer i Sverige, samt utvärdera vilken roll möjliga riskfaktorer har, t ex patient-, tumör- och behandlingsfaktorer. Projektet innehåller avancerade kohortmetoder, inklusive statistisk modellering av cancerincidens och överlevnad i situationer med bortfall. Data från flera svenska hälso- och befolkningsregister kommer användas, särskilt Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). Doktorandprojektet omfattar både epidemiologi och biostatistik, där inriktningen delvis kan anpassas efter doktorandens egna önskemål.

Som doktorand är din roll att lära dig de metoder och färdigheter som krävs för att utföra och leda projektet under handledning från handledarteamet.

Doktoranden kommer handledas av statistiker/epidemiolog Anna Johansson, biträdande lektor och docent. En av bihandledarna är Dr Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, som är överläkare inom bröstkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och registerhållare för NKBC.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den utlysta tjänsten ska du ha en bakgrund från biostatistik, epidemiologi, medicin eller folkhälsovetenskap. Det är önskvärt att ha en magisterexamen med inriktning mot statistiska metoder, medicin eller folkhälsovetenskap. Ett djupt intresse för medicinsk forskning är meriterande, inklusive ett stort intresse för att tillämpa statistiska metoder för att besvara kliniskt relevanta forskningsfrågor.

Erfarenhet av forskningsprojekt inom populationsbaserad epidemiologi och biostatistik, inklusive analyserfarenhet från registerbaserade studier inom cancerforskning, är meriterande. Erfarenhet av projektledning är också meriterande.

Den sökande ska ha en god kommunikationsförmåga och en god kunskap i engelska i tal och skrift. Personliga förmågor såsom självständighet, ett strukturerat arbetssätt och en gedigen analytisk förmåga är meriterande. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och vilja arbeta i en multidisciplinär grupp.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3572/2022
Kontakt
  • Anna Johansson. chef, anna.johansson@ki.se
  • Carina Olofsson Moreno, HR, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2022-09-14
Sista ansökningsdag 2022-10-12

Tillbaka till lediga jobb