Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen “Digital psykiatri” vid Centrum för psykiatriforskning (Institutionen för klinisk neurovetenskap) leds av docent Philip Lindner och bedriver klinisk och annan tillämpad forskning inom digital psykiatri, med målet att utveckla, utvärdera och implementera nya digitala verktyg för kartläggning och behandling av psykisk ohälsa av olika slag. Ett framträdande forskningsspår rör kartläggning och prevention av spelproblem, där den digitala kontexten möjliggör unika möjligheter att nyttja högupplöst “Big Data” och det interaktiva formatet till att identifiera och förebygga problemspelande. Forskargruppen är glada att kunna utlysa en ny doktorandplats inom detta forskningsspår, specifikt området folkhälsoinformatik.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Forskargruppen har inlett ett akademi-industrisamarbete med ett licensierat spelbolag med höga ambitioner och ett dokumenterat intresse för ansvarsfullt spelande samt forskning därom. Målet med detta samarbete är att förbättra identifikation och prevention av spelproblem, genom både oberoende vetenskaplig utvärdering av befintliga spelansvarsåtgärder, liksom överföring av klinisk och folkhälsovetenskaplig kompetens i utvecklandet av nya sådana åtgärder.

Utöver flera handledare inom akademin (inkl huvudhandledare Philip Lindner), kommer doktoranden även att ha en bihandledare anställd av spelbolaget. Doktoranden kommer att vara involverad i alla stadier av kvantitativ forskning, inklusive att säkra nödvändiga tillstånd och avtal, studiedesign, bearbetning och analys av stora och komplexa dataset, samt vetenskapligt skrivande. Genom detta förväntas doktoranden utveckla utmärka och överförbara färdigheter, både mjuka (samarbete, projektledning) och hårda (kvantitativa), samt författa och publicera högkvalitativ forskning med stora och omedelbara folkhälsoimplikationer. På så vis förväntas doktoranden få utmärkta förutsättningar för en fortsatt karriär inom forskning, folkhälsa, informatik, ansvarsfullt spelande, eller liknande. En framgångsrik doktorand kommer även att ha möjlighet att medverka i andra projekt inom forskargruppen, för att vidga sin forskningserfarenhet ytterligare.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Till detta tvärvetenskapliga projekt välkomnar vi begåvade, organiserade, flexibla och drivna sökande från en bredd av bakgrunder.

Krav

 • Utbildningsbakgrund inom ett eller flera av följande områden: psykologi (klinisk eller tillämpad), folkhälsa, epidemiologi, informatik, datavetenskap, statistik, Data science, socialt arbete, kvantitativ sociologi
 • Gedigna kvantitativa färdigheter, inklusive databearbetning och statistisk analys, samt både driv och förutsättningar att snabbt lära sig mer
 • Skicklig projektledare och utmärk samarbetspartner

Meriter

 • Att kunna läsa och skriva svenska i tillräcklig utsträckning att kunna förstå lagar och regelverk utan översättning, alternativt dokumenterad färdighet att snabbt lära sig nya språk
 • Tidigare erfarenhet av forskning, i synnerhet i samarbete med industrin
 • Utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet inom psykiatri och/eller beroende, särskilt spelberoende
 • Kunskap om svenska spelmarknaden samt tillhörande lagar och regler
 • Kunskap om GDPR och svenska etikprövningslagen, liksom processen för att söka etiktillstånd
 • Erfarenhet av arbete med stora longitudinella dataset med hög temporal upplösning
 • Erfarenhet av psykometri och maskininlärning
 • Erfarenhet av R och/eller Python.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om forskargruppen här
Läs mer om Centrum för psykiatriforskning här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsvis
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3110/2022
Kontakt
 • Anna Wendel, HR-partner, 08-52480000,anna.wendel@ki.se
 • Philip Lindner, Adjungerad adjunkt, philip.lindner@ki.se
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
 • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
 • Henry Wölling, Seko , 08-52484080
Publicerat 2022-08-03
Sista ansökningsdag 2022-09-04

Tillbaka till lediga jobb