Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Olov Anderssons forskargrupp erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Vi är en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, ett av världens ledande medicinska universitet. Labbet är beläget i Biomedicum, en toppmodern forskningsbyggnad på Solna Campus.

Vi överbryggar utvecklingsbiologi och screening för läkemedel genom att använda zebrafisk som modellsystem, dvs för att studera organutveckling och relaterade sjukdomar. Vi fokuserar för tillfället på regeneration av beta-celler i pankreas.

Länk till forskargruppens hemsida:

https://ki.se/en/cmb/olov-anderssons-group

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket kreativ, motiverad och entusiastisk doktorand för att studera regeneration av beta-celler som ett tillvägagångssätt att bota diabetes. Labbet använder sig av läkemedels-screening mha zebrafisk för att identifiera och karakterisera läkemedelskandidater, signalvägar och cellulära mekanismer för som kan gynna regeneration av beta-celler. Vi fortsätter sedan med att validera våra initiala upptäckter genom att byta stadium (embryonal vs vuxen), metod (farmakologisk vs genetisk), och modellsystem (zebrafisk vs mus). Utöver det förväntas den framtida doktoranden studera hur förstärkning av tarm-pankreaskommunikationen kan öka β-cellmassan och förbättra glukoskontroll vid diabetes. Molekylära mekanismer för de identifierade läkemedelskandidaterna kommer att analyseras med single-cell RNA-seq av kontroll och behandlade zebrafiskar.

För exempel på hur forskningen kan tänkas utföras, vänligen se:

Karampelias et al., Nature Chemical biology:

https://www.nature.com/articles/s41589-022-01047-x

Charbord et al., Nature Metabolism:

https://www.nature.com/articles/s42255-021-00391-x?proof=t

Karampelias et al., Nature Communications:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23673-0

Zebrafisk är ett fördelaktigt modellsystem för generering av transgena modeller och mikroskopiska studier. Vi kommer att använda oss av detta för att framställa transgena, knock-in och mutanta zebrafiskar för analys av enskilda celler i fenotyper och vid ”lineage tracing”.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den framgångsrike sökanden har erfarenhet av en eller flera av följande tekniker/modeller och efterfrågade färdigheter:

- Erfarenhet av cell- och molekylärbiologiska metoder

- Erfarenhet av bioinformatik, främst för analys av single-cell RNA-seq

- Erfarenhet av studier med djurmodeller av diabetes

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet som styrkts med en vetenskaplig artikel, uppsats eller liknande

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2975/2022
Kontakt
  • Olov Andersson, olov.andersson@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-52486353
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
Publicerat 2022-07-07
Sista ansökningsdag 2022-08-10

Tillbaka till lediga jobb