Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö och i ett väletablerat samarbete mellan de kliniska enheterna, experter inom grundvetenskap och andra nationella och internationella forskargrupper.

Vi har ett translationellt förhållningssätt till våra forskningsinitiativ. Ett långsiktigt mål är att utveckla så kallade tissue engineering-tekniker för urogenital vävnadsrekonstruktion. Som del i det vill vi i det aktuella doktorandprojektet undersöka hur icke-kodande RNA påverkar den normala sårläkningen för at förstå hur vävnader ombildas och expanderar under normala förhållanden för att sedan kunna jämföra med förhållandena vid sårläkning i sjuk vävnad.

Vårt tillvägagångssätt är att använda flera strategier för att återskapa funktionella vävnader genom att kombinera celler och vävnad med olika biomaterial och sedan värdera läkningsförloppet. Så småningom kan sårläkning och vävnadsrekonstruktion förbättras genom åtgärder av mikroRNA i sjuka vävnader, såsom vid missbildningar, inflammation och ärrbildning, som är i behov av kirurgisk rekonstruktion.

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen för vävnadsteknik på Bioclinicum plan 10, och med forskargruppen för gynekologi på Bioclinicum plan 9, båda tillhörande institutionen för kvinnors och barns hälsa vid KI.

Laboratoriet för Tissue Engineering är uppdelat på två platser, på Bioclinicum i Stockholm och på Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark. För närvarande består gruppen av en professor, en senior forskare, en laboratorieassistent och två doktorander.

Forskningsgruppen inom gynekologi består av en professor, en docent, en forskarassistent, en senior postdoc, en biomedicinsk analytiker och tre doktorander.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det finns olika medfödda missbildningar som påverkar utvecklingen av vagina hos det kvinnliga fostret. Vävnadstransplantationer med så kallad tissue engineering teknik kan ge möjlighet att förbättra den kirurgiska behandlingen för att uppnå en god funktion och reproduktiv hälsa hos den drabbade kvinnan. Sårläkning kan definieras som vävnadens naturliga kapacitet att ersätta skadade celler och läka en uppkommen skada. Vi har identifierat en kunskapslucka gällande de biologiska mekanismer som är viktiga för den normala läkningen i den mänskliga slidan.

Doktorandprojektet syftar till att ge en djup förståelse för biologin bakom sårläkning och en utbildning inom basalforskning kring vävnadsnybildning, både i frisk och skadad vävnad. Doktoranden kommer att utföra cellodlingar med vävnadsprover från kliniska patienter och lära sig metoder för mikromolekylära studier i primära humana celler, att isolera celler, expandera dem i laboratoriemiljö, skapa 3D rekonstruktioner av vaginal vävnad, utföra immunoflourescence, Western blot, genmodifiering genom transfektion av celler, använda digital PCR teknik, mikroskopi, förbereda preparat för histologisk värdering, och även och studier i smådjursmodeller. Doktoranden kommer också att ta del av, och analysera bioinformatikdata och genuttrycksprofiler.

Vidare kommer doktoranden att delta i andra doktoranders arbete inom forskargrupperna som är relaterade till det egna projektet. Doktoranden kommer att förväntas arbeta som en del av teamet och ta ansvar för det egna projektet på ett strukturerat sätt och ha en öppen kommunikation med meddoktorander och handledare.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en engagerad och motiverad forskarstudent med ett starkt och genuint intresse för forskning. Kandidaten skall ha en masterexamen eller motsvarande i biomedicin, cellbiologi, medicine eller annan relaterad disciplin. God kommunikativ förmåga värderas högt.

Nödvändiga kunskaper och personliga kvaliteter:

Intresse för medicinsk forskning

Erfarenhet i basala molekylära och cellbiologiska experimentella tekniker

Flytande/ mycket bra språkkunskaper i engelska, både i skrift och tal

Vilja att sprida och dela kunskap och erfarenheter (tex. mastersstudenter och andra forskarstudenter)

Vilja vara del i ett teamarbete

Goda vanor gällande dokumentation av laboratoriearbeteMeritergivande kompetenser och personliga kvaliteter (inte obligatoriska)

Erfarenhet med att arbeta med metoder relaterade till icke-kodande RNA eller andra RNA-baserade experiment (transcriptomics)

Erfarenhet med cellodling i 3D system

Erfarenhet av bioinformatik

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

-

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

[Lägg in länkar här – bör vara max 2 stycken, t ex länk till institutionen, forskargruppen eller till Din karriär fortsätter här]

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2915/2022
Kontakt
  • Magdalena Fossum, Research Group Leader, magdalena.fossum@ki.se
  • Sabina Brinkley, HR-partner, sabina.brinkley@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2022-07-06
Sista ansökningsdag 2022-09-04

Tillbaka till lediga jobb