Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

 Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Human Protein Atlas (HPA) hjärnprofilerings-grupp vid Karolinska Institutet är del av HPA konsortium som har forskningsgrupper vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet och Science for Life Laboratory (SciLiceLab). Gruppen vid Karolinska Institutet är involverade inom flera projekt med målet att kartlägga proteinuttryck och distribution i den mänskliga hjärnan samt organ och vävnader från andra icke-mänskliga däggdjur. Gruppen använder transcriptomics (RNAseq) och antikroppsbaserade fluorescerande metoder för att generera data om proteinuttryck som är del av de publikt tillgängliga resurserna proteinatlas.org och rnaatlas.org. I nästa fas kommer gruppen implementera singel cell/nuclei transcriptomics och spatial transcriptomics analyser av hjärnvävnad för att öka den cellulära och spatiala resolutionen.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Alzheimers sjukdom (AS) och Parkinsons sjukdom (PS) är två av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i världen och förnärvarande finns det enbart symptomatiska behandlingar tillgängliga. Dessa behandlingar kan kortsiktigt förbättra en patients neurologiska funktion medan sjukdomen ändå fortskrider. För att identifiera nya biomarkörer och mål för behandling så är det nödvändigt att få nya insikter inom de molekylära förändringarna associerade vid nivån av hjärnan, hjärnans system, cellulära interaktioner, individuella celler och cellulära fack. Vår strategi för att erhålla denna kunskap i kontexten av AS och PS är genom att undersöka noradrenalin- och dopaminsystemet i full detalj. Genom att använda spatial transcriptomics i kombination med antikropps-baserade metoder kommer vi att studera individuella neuroner och karaktärisera de molekylära förändringarna associerade med kända patologiska processer i den mänskliga hjärnan. Målen med projektet är att 1) identifiera varför vissa neuroner drabbas av sjukdom (tau tangles och lewykroppar) medan andra celler verkar resistenta (selektiv sårbarhet) och 2) identifiera de molekylära förändringarna associerade med bildningen av tau tangles och lewykroppar inom de drabbade cellerna och närliggande celler.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

A)    Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2780/2022
Kontakt
  • Jan Mulder, jan.mulder@ki.se,08-52481421
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-07-07

Tillbaka till lediga jobb