Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppsledare Dr Anna Nilsson är kliniskt verksam som barnonkolog och har sin forskargrupp på Avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi. Hon bedriver forskning som syftar till att lösa kliniska problem som rör infektioner och immunosuppression hos både barn med cancer och annars friska barn för att på så sätt bidra till bättre hälsa hos en stor grupp barn. Medarbetarna i gruppen har en varierad bakgrund från barnläkare till immunologer. Forskargruppen har etablerade samarbeten inom den egna avdelningen liksom med andra grupper vid Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset samt vid andra universitet i Sverige.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta doktorandprojekt rör diagnostik av infektioner hos barn inom öppenvården. I dagsläget finns inga blodprov eller andra laboratorietester som med säkerhet kan skilja mellan virusinfektioner och bakteriella infektioner. Vi vill undersöka om ett nytt diagnostiskt test från blod och saliv är bättre på att särskilja virusinfektioner från bakteriella infektioner hos små barn.

Som doktorand kommer du att delta vid inklusion av patienter i studien, provtagning och biobankning av provmaterial. Du kommer att följa upp kliniska provsvar samt analyser genom att ansvara för datainsamling.  I studien ingår även ett batteri av immunologiska analyser på blod och saliv som du kommer att utföra i labmiljö under handledning. Vi kommer ta hänsyn till doktorandens särskilda styrkor när den individuella studieplanen sätts.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en doktorand som är motiverad och intresserad av att få en fördjupad förståelse av klinisk patientnära forskning. Läkarexamen är ett krav då forskningen bedrivs inom primärvård. Tidigare forskningserfarenhet genom deltagande i forskarskolor eller liknande är meriterande. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket då du kommer att interagera med barn och deras föräldrar under projektet. Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, är mycket viktiga.

Stort värde sätts på Dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du har erfarenhet från vården och vana att arbeta i team. Erfarenhet från preklinisk labmiljö är starkt meriterande då du förväntas arbeta praktiskt i labmiljö och utföra egna experiment/analyser.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

]

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2819/2022
Kontakt
  • Anna Nilsson, Forskargruppsledare , anna.nilsson.1@ki.se
  • Sabina Brinkley, HR-partner, 08-52482380
Facklig företrädare
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, 0790792477
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-07-07

Tillbaka till lediga jobb