Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vår forskargrupp består av seniora och juniora forskare, administratör, optiker och ögonläkare. Arbetsmiljön är stimulerande, aktiv och kreativ. Vår forskargrupp studerar på olika sätt synfunktion och ögats strukturer i friska ögon och vid olika ögon- och neurologiska sjukdomar.  Vår verksamhet ansvarar för ett stort antal av utbildningar inom ögonvård. Vi driver en utbildningsklinik med tillgång till toppmodern undersökningsutrustning. Vi arbetar välorganiserat, har ett strukturerat doktorandprogram, och aktiv seminarieverksamhet. Vi har ett etablerat samarbete med andra forskargrupper både inom vår instituten och med olika nationella och internationella forskargrupper.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Lebers heriditära optikusneuropati (LHON) är en sjukdom som snabbt kan leda till mycket allvarlig synnedsättning på kort tid. Doktorandprojektet är baserat på det nationella LHON-forskningsregistret. Registret samlar uppgifter om synfunktion, näthinnans struktur, behandlingshistorik och genetik. Registret är under utveckling och kommer att utvidgas med information om livskvalitet och levnadsvanor som är relaterade till LHON. Doktoranden kommer att vara delaktig i att utveckla registret, sammanställa data och utföra undersökningar. Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga näthinnans struktur och funktion samt dess koppling till självskattad livskvalitet hos LHON-patienter och anlagsbärare för att utveckla och förbättra vården för anlagsbärare. Doktoranden kommer att ha den ledande rollen i projekten och driva detta tillsammans med sina handledare. Detta projekt är multidisciplinärt och handledarteamet består av flera olika professioner med olika kompetenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav:

 • 1) Optikerexamen och legitimation med behörighet att rekvirera diagnostiska preparat.
 • 2) Omfattande erfarenhet av arbete med optisk koherens tomografi (OCT), synfältsundersökning med olika perimetrar och teststrategier, elektroretinogram-undersökningar och färgsinnetester samt ha erfarenhet av att självständigt bedöma och tolka utfallet av dessa undersökningar.
 • 3) Personlighet med entusiasm, nyfikenhet, god kommunikativ förmåga, stor social kompetens, och god samarbetsförmåga
 • 4) Goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska

Meriterande:

 • 1) Erfarenhet av arbete med patientregister
 • 2) Tidigare arbete med patienter med synnedsättning
 • 3) Kunskap om databaserade enkätverktyg och färdigheter i datainsamling, analys och resultatsammanställning
 • 4) Erfarenhet av kliniskt arbete inom pediatrisk ögonvård

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vår forskargrupp

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2528/2022
Kontakt
 • Anna Wendel, HR-partner, 08-52480000,anna.wendel@ki.se
 • Abinaya Priya Venkataraman, Biträdande lektor, abinaya.venkataraman@ki.se
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
 • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-06-29

Tillbaka till lediga jobb