Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Equity and Health Policy och Biostatistics Team vid Institutionen för Global folkhälsa. Gruppens medlemmar arbetar med svenska och internationella projekt om ojämlikhet i hälsa och hälsorelaterad livskvalitet; sociala skillnader i sociala konsekvenser av sjukdom; vård på lika villkor och hälsa bland utsatta grupper och befolkning i utsatta områden. Biostatistics Team bedriver metodologisk forskning om hur man kan lära från en eller fler epidemiologiska studier och medverkar i undervisning i de väletablerade masterprogrammen och forskarutbildningsprogrammen. Biostatistics Team avser att samla statistisk och metodologisk expertis vid institutionen för Global folkhälsa och vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet handlar om design och genomförande av simuleringsstudier för att belysa metodologiska utmaningar inom epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Doktoranden förväntas undersöka mekanismer för källor till fel och ineffektivitet i studier, att replikera sådana mekanismer med användning av datoralgoritmer och att undersöka konsekvenser av detta. Doktoranden förväntas skriva för internationella vetenskapliga tidskrifter och arbeta med andra i en multidisciplinär forskningsmiljö. Doktoranden förväntas dessutom bidra till undervisning på grund- och avancerad nivå.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Doktoranden ska ha a) en mycket god förståelse av statistiska principer och modeller som används i epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig forskning; b) behärska ett eller flera programmeringsspråk; c) ha utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Det är mycket önskvärt att d) ha tidigare erfarenhet av analys av stora befolkningsbaserade studier; e) att ha tidigare erfarenhet av undervisning av internationella studenter; och f) kunna arbeta i interdisciplinära forskningsteam.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Placering: Torsplan 2, Stockholm

https://ki.se/en/gph/biostatistics-team

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2503/2022
Kontakt
  • Nicola Orsini, nicola.orsini@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2022-06-03
Sista ansökningsdag 2022-06-24

Tillbaka till lediga jobb