Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbeta i en forskargrupp som leds av Professor Maria Ankarcrona och som tillhör avdelningen för neurogeriatrik vid institutionen för NVS. Vår grupp är baserad i den nya forskningsbyggnaden BioClinicum i Solna. Bioclinicum är kopplat till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus BioMedicum. Ankarcrona Lab består för närvarande av fem personer på olika akademiska nivåer och bakgrunder, pedagogiskt såväl som kulturellt. Forskargruppens fokus är förståelsen av mitokondriernas roll för synaptiska förändringar och neurodegeneration och sökandet efter molekyler som positivt påverkar mitokondriefunktionen och med potential att nå klinisk prövning. De aktuella projekten på labbet fokuserar på i) studier av kontaktpunkter mellan mitokondrier och endoplasmatsikt retikulum (ER) och hur dessa strukturer påverkar synaptisk funktion och aktivering av inflammasomen; och ii) överföring av mitokondrier mellan nervceller.

Under de senaste åren har Ankarcrona Lab gjort viktiga upptäckter om mitokondriefunktion och Alzheimers sjukdom, såsom beskrivning av upptag av amyloid β-peptid i mitokondrier och upptäckten av nya modulatorer av kontaktpunkterna mellan mitokondrier och ER (Hansson Petersen et al. 2008 PNAS, Hedskog et al. 2013 PNAS, Filadi et al. 2018 Current Biol.; Naia et al. 2021 BMC Biol.)

 Doktoranden kommer att handledas av Professor Maria Ankarcrona och Biträdande lektor Luana    Naia.

 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Mitokondriell dysfunktion är en tidig patologisk händelse i Alzheimer hjärnan. Resultat från vårt laboratorium som kombinerar transkriptomiska och funktionella studier i en AD-musmodell avslöjade tidiga mitokondriella dysfunktioner till stor del lokaliserade vid presynaptiska terminaler associerade med nedsatt funktion av axonal mitokondriell transport. Därför kan neuroner dra nytta av strategier för att öka andelen funktionella mitokondrier i axonala terminaler och astrocyter är potentiella givare. Det aktuella forskarutbildningsprojekt strävar mot att öka den nuvarande kunskapen om de molekylära mekanismer som reglerar mitokondriell överföring mellan astrocyter och neuroner under normala förhållanden och i Alzheimers sjukdom. Doktoranden kommer att arbeta med in vitro- och in vivo-modeller och cerebrospinalvätska från patienter med Alzheimers sjukdom, vilket betonar projektets translationella karaktär. Doktorandprojektets specifika mål är att:

  

 1. Belysa in vitro-mekanismer som ligger till grund för mitokondriell överföring genom extracellulära vesiklar och nanotunnlar mellan astrocyter och neuroner.
 2. Förstå den neuroprotektiva potentialen hos mitokondriell överföring in vitro och in vivo.
 3. Utvärdera förekomsten, funktionen och ursprunget av cirkulerande mitokondrier isolerade från cerebrospinalvätska av AD-modeller och patienter med ett spektrum av kognitiv försämring.

 

 

Projektplanen innehåller flera olika typer av metoder inklusive avancerade molekylära tekniker, funktionell analys av mitokondrier och avbildningsmetoder som sträcker sig från högupplöst fluorescensmikroskopi till elektronmikroskopi, musmanipulation med transplantation och beteendeanalys. Projektets breda och translationella karaktär ger studenten en avancerad kunskap inom neurobiologi samt mitokondriell funktion och dynamik. Dessutom kommer doktoranden att lära sig det senaste inom Alzheimers sjukdom, från mekanismer till kliniska egenskaper och behandlingsmöjligheter. Doktoranden förväntas utforma och bedriva forskning med hjälp av handledarna med målet att så småningom bli en självständig forskare. Studenten ska också delta så ofta som möjligt i de forskningsevenemang som anordnas av institutionen och avdelningen, såsom journal clubs och doktorandseminarier, delta i nationella och internationella möten och doktorandkurser inom ramen för forskningsprojektet.

 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket begåvad, kreativ och entusiastisk doktorand. Den framgångsrika kandidaten måste uppfylla KI:s krav för forskarutbildning, med en stark bakgrund inom neurobiologi, metabolism och/eller mitokondrier. Den framgångsrika kandidaten ska också ha relevant våtlabbserfarenhet, vara självmotiverad och kunna hålla sig informerad om utvecklingen inom det relevanta forskningsområdet, ha utmärkta kommunikationsförmåga på engelska (både skriftligt och talat), organisatoriska färdigheter och förmågan att arbeta produktivt och dynamiskt i ett team. God kunskap och expertis inom metoder som kommer att användas specifikt för detta projekt är en fördel. Specifikt är tidigare praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker, konfokalmikroskopi, primära kulturer och co-kulturer, mindre kirurgi och beteendeanalys hos gnagare och/eller bioinformatik betydande meriter.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

--[Video om Karolinska Institutet, Läkare, Tandläkare och Optiker] ---

--- [Video om en arbetsdag i Flemingsberg, ta bort om arbetsplatsen är i Solna] ---


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Läs mer om forskargruppen:

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2429/2022
Kontakt
 • Maria Ankarcrona, Professor, maria.anakrcrona@ki.se
 • Luana Naia, Assistant Professor, luana.naia@ki.se
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-06-08
Sista ansökningsdag 2022-08-01

Tillbaka till lediga jobb