Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen Pansell tillhör Avdelningen för Ögon och Syn, belägen på Marianne Bernadotte Centrum vid S:t Eriks ögonsjukhus. Gruppen består av heltidsforskare och kliniskt verksamma forskare som arbetar inom visuell neurovetenskap. Vi har alla ett gemensamt intresse av att bättre förstå vad som påverkar ögonrörelsekontrollen när synsystemet påverkas av sjukdomar och skador och extrema miljöer. Genom ett samarbete mellan kliniska och prekliniska forskargrupper är vår ambition att bättre förstå hur hjärnan tolkar självrörelse utifrån gravitationella och visuella signaler, och hur vi kan använda teknik för att påverka denna process i sjukdomar eller extrema miljöer. Doktoranden kommer att handledas av Dr. Tobias Wibble (MD, PhD) och Prof. Tony Pansell (PhD), i samarbete med European Space Agency (ESA).

Doktorandtjänsten är beroende av ESAs slutliga bedömning. Detta innebär att vi endast kommer kunna anställa en doktorand om finansieringen beviljas och kandidaten godkänns av finansiären. Beslut om detta kommer tidigast kunna ske i höst. 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Målet med projektet är att minimera riskerna för desorientering under rymdfärd. Fokus ligger på att korrigera människans uppfattning om självrörelse genom nyttjandet av galvanisk vestibulär stimulering (GVS), med syftet att konstruera ett kalibreringssystem baserat på eye-tracking och biofeedback. Målet är att systemet skall kompensera för en huvudrörelse genom att rekrytera det vestibulära systemet med extern elektrisk stimulering, vilken kan komma att nyttjas vid exponering för höga eller låga G-krafter. Effekten av systemet kommer utvärderas genom ögonrörelseanalys och psykometriska tester. Studierna kommer att fokusera mycket på biofeedback-principer genom inbyggda system. För att bättre förstå hur extern galvan stimulering av det vestibulära systemet påverkar hjärnan kommer projektet även involvera experimentell forskning med nejonögat som djurmodell. Dessa försök kommer att omfatta mikrodissektioner samt anatomiska och elektrofysiologiska metoder. Den övergripande ambitionen är att underlätta mänsklig rymdfärd och minimera risken för desorientering i förändrade gravitationstillstånd.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Det är önskvärt att den sökande har en master i medicinsk, elektrisk eller autonom systemteknik, eller en motsvarande examen med dokumenterat intresse och kapacitet relaterade till dessa områden.

Erfarenhet av inbyggda system och biofeedback-principer är önskvärt då projektet kommer att kräva en hel del problemlösning och metodutveckling. Dessutom kommer sökande med erfarenhet av GVS att prioriteras. Doktoranden ska ha gedigna kunskaper i MatLab och Python, eller en kombination av lämpliga programmeringsspråk. Även om tidigare erfarenhet av eye-tracking, antingen som hobby eller yrkesmässigt, är meriterande, anses det inte vara obligatoriskt.

Väldokumenterad flytande engelska kommer att krävas, både skriftligt och muntligt, och vetenskapliga publikationer relaterade till någon av de relevanta principerna kommer att vara en högt ansedd merit. Stor vikt kommer också att läggas på sociala- och samarbetsförmågor eftersom en betydande del av projektet kommer att involvera försök med mänskliga deltagare. Dessutom måste kandidaten vara intresserad av kirurgiska ingrepp och anatomi eftersom projektet kommer att involvera djurförsök. En framgångsrik kandidat behöver därför vara bekväm med att utföra kirurgiska ingrepp som kräver utmärkt finmotorik under press. Personlig erfarenhet av dykning eller flygning skulle vara fördelaktigt men är inte obligatoriskt, likaså klinisk erfarenhet av att arbeta med yrsel eller balansproblematik.

Medan huvudtemat för denna forskning är mänsklig fysiologi så kommer det primära fokuset ligga på tekniska uppgifter och problemlösning, främst inom områdena medicinska, elektriska och autonoma system. Det är dock önskvärt att kandidaten har ett dokumenterat intresse för neurofysiologi, gärna med inriktning mot sensorisk neurovetenskap, balanssystemet eller flygmedicin, vilket kan demonstreras genom att den sökande har deltagit i universitetskurser eller fritidsaktiviteter relaterade till dessa områden.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om institutionen för klinisk neurovetenskap

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2393/2022
Kontakt
  • Anna Wendel, HR-partner, 08-52483045,anna.wendel@ki.se
  • Tony Pansell, Lektor/Optiker, tony.pansell@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-06-07
Sista ansökningsdag 2022-06-26

Tillbaka till lediga jobb