Instit. för Lärande, Informatik, Management och Etik

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vårt mål i Behavioral Informatics-gruppen inom Health Informatics Centre (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik) är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner. För närvarande fokuserar vi på interventioner som riktar sig mot arbetsrelaterad stress och syftar till att förbättra anställdas hälsa och välbefinnande.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

I det här projektet utvecklar vi ett datadrivet system för att följa och mäta arbetsrelaterade stressreaktioner över tid. Systemet inkluderar även en självreflektiv intervention baserad på evidensbaserade strategier för att förbättra anställdas återhämtning. Doktoranden kommer att arbeta med såväl forskningsdesign och rekrytering som datainsamlingar. I arbetsuppgifterna ingår att koordinera de planerade studierna samt vara direkt involverad i dataanalys, tolkning och presentation av resultat, författande av vetenskapliga artiklar samt samarbete med projektets övriga partners.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig med examen med inriktning mot psykologi, kognitionsvetenskap eller närliggande område. Sökande behöver ha dokumenterade kunskaper inom kvantitativa metoder och analys samt erfarenheten av att arbeta med statistiska analyser i R. Erfarenhet av att jobba med enkätdata och erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande. Sökande behöver ha god samarbetsförmåga, vara noggrann, relationsskapande och ha förmåga till självständigt arbete. Utöver detta söker vi dig som är kvalitetsmedveten och bra på att lösa samt bemöta problem och som har ett starkt eget driv och ett intresse för hälsoinformatik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om LIME.

Läs mer om Behavioral Informatics Team.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2151/2022
Kontakt
  • Assistant professor, Aleksandra Sjöström-Bujacz, aleksandra.bujacz@ki.se
Facklig företrädare
  • Jayne Alfredsson, SACO, jayne.alfredsson@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-05-13
Sista ansökningsdag 2022-06-05
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb