Vill du bidra till säkrare och hälsosammare arbetsmiljöer?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att kartlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder av betydelse för samhället. Vår forskningsenhet är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 medarbetare.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker nu en doktorand till ett projekt om psykologisk trygghet i arbetsgrupper, ledarskap och arbetsmiljö. Psykologisk trygghet handlar om att det upplevs som tryggt att ta mellan-mänskliga risker i en grupp, d.v.s. en subjektiv upplevelse av en trygg arbetskontext där alla kan säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser. Projektet kommer att studera kopplingen mellan psykologisk trygghet och arbetsmiljörelaterad säkerhet på arbetsplatser med höga säkerhetsrisker, såsom industri, lager och transport. Vidare ingår i projektet att undersöka ledarskapets roll för främjande av en god psykologisk trygghet i arbetsgruppen.

Som doktorand innebär dina arbetsuppgifter att under handledning och i samarbete med forskargruppen genomföra fyra delstudier som kommer att ingå i doktorsavhandlingen. Detta innebär att utifrån angivna syften och frågeställningar insamla data och utföra analyser tillsammans med handledare och statistiker, samt författa vetenskapliga manuskript. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för datainsamling och analys tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår viss administration och projektkoordinering. Vidare finns goda möjligheter för doktoranden att bidra till forskargruppens utveckling, och att skriva eller medverka i forskningsansökningar kan bli aktuellt.

Tjänsten innebär även att bidra till forskargruppens utveckling i stort och att skriva, eller medverka i, forskningsansökningar, medverka vid presentationer och konferenser samt delta i interna utvecklingsaktiviteter kan bli aktuellt. Arbetets innehåll kan komma att ändras över tid beroende på projektets behovs samt doktorandens egna kompetenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du bör ha en utbildningsbakgrund inom psykologi, sociologi, beteendevetenskap, arbetshälsa eller annat närliggande och för projektet relevant område. Ytterligare utbildningar inom ledarskap och arbetsmiljö kan också vara relevanta. Dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, inklusive kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, är starkt meriterande. Även tidigare arbete inom HR, ledarskap och/eller arbetsmiljöfrågor ses som en merit.

Vi söker dig som är mycket ambitiös och motiverad med stort intresse för forskning inom området samt intresse av att utvecklas som person och att bidra till projektets utveckling. I övrigt förutsätts att du är noggrann, lyhörd, flexibel och självständig, liksom att du har god analytisk förmåga. God kommunikations- och god samarbetsförmåga är också ett krav, då mycket av arbetet i projektet bedrivs i samverkan med andra. Vi ser gärna att du är kreativ och nyfiken som person.

Du ska ha goda kunskaper inom kvantitativ metod samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Den sökande ska behärska svenska och engelska språket. Goda IT-kunskaper och erfarenhet av arbete i SPSS är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1877/2022
Kontakt
  • Christina Björklund, senior forskare, 08-52485263,christina.bjorklund@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-05-11

Tillbaka till lediga jobb