Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

I vår forskargrupp kommer du att arbeta med forskare som bedriver världsledande forskning om förekomst och progression av inflammatoriska sjukdomar som multipel skleros (MS). Vi arbetar med att integrera storskalig klinisk information med molekylär genetik, miljö/livsstilsdata och registerdata. Detta arbete bygger på intensiva lokala, nationella och internationella samarbeten. Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö med bred kompetens inom genetik och epidemiologi och nära anknytning till kliniker. Centrum för molekylär medicin är en forskningsmiljö med grupper som studerar olika folksjukdomar med ett brett spektrum av metoder och det finns stora möjligheter att interagera med forskare i andra grupper genom gemensamma seminarieserier och samarbeten. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och främja bättre hälsa för alla.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

MS är en livslång neurologisk sjukdom som drabbar individer, främst kvinnor, under sina mest produktiva år med varierande progressiv funktionsnedsättning som påverkar livets alla områden och inkluderar fysisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och trötthet. Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att identifiera genetiska polymorfismer associerade med svårighetsgrad och progression av MS samt stratifierade patientpopulationer där särskilda biologiska processer är aktiva och därför potentiellt lämpade för mer riktad behandling. Projektet syftar också till att identifiera biomarkörer för dessa patientpopulationer och MS svårighetsgrad. Det långsiktiga målet är att identifiera biologiska processer som kontrollerar svårighetsgraden i MS, vilket kommer att möjliggöra identifiering av målmolekyler för nya behandlingar av den progressiva MS. Biomarkörer som kan identifiera vem som löper risk att utveckla allvarlig sjukdom kommer att förbättra användningen av nuvarande behandlingar.

För att genomföra detta projekt kommer du att ha tillgång till genetiska och kliniska data från stora patientkohorter. Merparten av tiden kommer att ägnas åt beräkningsarbete och arbetsuppgifterna kommer att innefatta tillämpning av metoder för beräkningsgenetik, klustring av individer baserat på genetisk och klinisk information och beräkning av genetiska risker. Projektarbetet kommer att innefatta implementering av beräkningspipelines för hantering, kvalitetskontroll och analys av stora datamängder. Detta kommer att kräva utveckling av färdigheter i R-programmeringsspråk och Linux-baserade mjukvarulösningar och parallell beräkning med hjälp av beräkningsdator kluster (dvs UPPMAX). Du kommer att handleds av en grupp handledare med varierande kompetens från genetik, datahantering, biomarköranalys och neurologi. Forskningen kommer att genomföras inom mångåriga internationella samarbeten.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en intelligent, kreativ, hårt arbetande och entusiastisk lagspelare för detta projekt. Doktoranden förväntas delta i experimentell design, statistiska analyser, presentationer och utarbetande av publikationer.

Sökande ska ha ett djupt intresse för beräkningsmedicinsk forskning. Tidigare erfarenhet av genetisk, epidemiologisk forskning, programmering och tillämpning av avancerade statistiska metoder är meriterande. Vi förväntar oss att den sökande är förtrogen med de grundläggande begreppen statistisk analys. Den sökande ska vara villig att utveckla mellanliggande programmeringsfärdigheter och att arbeta med programvara med öppen källkod med hjälp av ett kommandoradsgränssnitt.

Den sökande ska kunna visa god social och kommunikativ förmåga. För att kunna integreras med medlemmarna i forskargruppen och våra internationella samarbetspartners är en hög nivå färdighet i engelska i tal och skrift viktigt.

Den sökande ska kunna samarbeta och interagera med yrkesverksamma på olika kompetensnivåer på ett professionellt och konstruktivt sätt. Samarbete kräver ansvar, flexibilitet och kompromisser ibland. Tidigare erfarenhet av arbete inom internationella konsortier är meriterande.

Den sökande bör vara engagerad i att upprätthålla en vänlig och produktiv arbetsmiljö.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Läs mer om forskargruppen här
Läs mer om institutionen här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsvis
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1810/2022
Kontakt
  • Vendela Breeze, HR administrator, 08-52483282,vendela.breeze@ki.se
  • Ingrid Kockum, Professor, ingrid.kockum@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-04-26
Sista ansökningsdag 2022-05-24

Tillbaka till lediga jobb