Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) ligger i Biomedicum, ett nytt interdisciplinärt forskningscenter utformat för att samla den experimentella forskningen som bedrivs på Karolinska institutet campus Solna under ett tak för att främja och uppmuntra samarbete. Biomedicum inhyser ca 1200 forskare och andra medarbetare, det möjliggör att dyrare utrustning kan delas mellan grupperna och användas så effektivt som möjligt.

Huvudintresset för Spaldings forskargrupp är att utforska olika egenskaper i mänsklig fettvävnad, med fokus på mänsklig adipocytbiologi. Gruppen utforskar grundläggande cellfunktioner som senescens, lipid- och cellomsättning i adipocyter, hur övervikt och hyperinsulinemi påverkar adipocyter och heterogenitet av adipocyter i olika depåer av mänsklig fettvävnad. Att förstå cellbiologin och heterogeniteten i adipocyter i mänsklig fettvävnad, med målet att förstå hur dessa påverkar hälsa och patologi, är gruppens största fokus.

Spaldinggruppen har väletablerade kliniska samarbeten både i Sverige och utomlands, vilket försäkrar högkvalitativ tillgång till mänsklig fettvävnad. Alla nödvändiga plattformar som FACS, enkelcellsanalys, mikroskop etc. finns tillgängliga.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Många metaboliska sjukdomar, inklusive typ 2-diabetes korrelerar starkt med fetma. Detta gör fetma till en av dom största hälsorelaterade utmaningarna i världen idag. Att förstå hur adipocyter påverkas av fetma och bidrar till patologiska processer är mer relevant än någonsin, speciellt då fetma hos unga och vuxna uppnått epidemiska proportioner världen över.

Spaldinggruppen har nyligen identifierat att en ökning av senescenta celler, som kan utsöndra faktorer som orsakar inflammation och dysfunktion, i fettvävnad har patologiska korrelationer. Projektet kommer avgöra prevalensen och elimineringen av senescenta adipocyter i mänsklig fettvävnad samt karaktärisera den patologiska fenotypen och till vilken grad senescenta celler bidrar till denna.

Doktoranden kommer att arbeta med prover av mänsklig fettvävnad för att odla adipocyter i kultur, utföra immunohisto- och immunocytokemi, flödescytometri, konfokalmikroskopi och andra molekylärbiologiska tekniker. Analyser av protein (mesoscale och western blot) och RNA (enkelcell- och bulksekvensering) kommer också utföras. Kol-14-metoden kommer användas för att undersöka omsättningen av senescenta celler.

 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en student med bakgrund inom molekylärbiologi, biomedicin eller motsvarande. Kandidaten bör vara en lagspelare och samtidigt kunna arbeta självständigt och ha ett stort intresse för mänsklig fettvävnadsbiologi. Erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska tekniker, konfokalmikroskopi, FACS och isolering samt odling av primära celler är ett starkt plus. En gedigen bakgrund inom statistik eller programmering är också en fördel. Studenten måste ha goda kommunikationskunskaper i engelska (skriftligt och muntligt).

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 

 

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4382/2021
Kontakt
  • Dr. Kirsty Spalding, kirsty.spalding@ki.se
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2021-10-07
Sista ansökningsdag 2021-11-07

Tillbaka till lediga jobb