Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Lanner labbet använder stamceller för att både studera tidig embryologi och för utvecklandet av cellbaserad regenerativ medicin (Petropoulos et al Cell 2016, Collier et al., Cell Stem Cell 2017, Wagner et al Nature Communication 2020, Posfai et al., Nature Cell Biology 2021). Vi har etablerat nya metoder för att producera näthinneceller och insulinproducerande öar för behandling av åldersförändringar i gula fläcken och diabetes. Vår första kliniska studie för att behandla gula fläckenblindhet, den första av sin sort i Sverige, är planerad till 2022 i samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och NovoNordisk.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi har tidigare etablerat metoder för att producera retinala pigmentepitelceller för behandling av åldersförändringar i gula fläcken(Plaza Reyes et al., Stem Cell Reports 2016, Petrus-Reurer et al Stem Cell Reports 2020, Plaza Reyes et al., Nature Communication 2020). Vårt nya mål är att nu kunna producera syncellerna, stavarna och tapparna, för framtida behandling av ärftliga sjukdomar där dessa celler degenererar eller saknas. Projektet kommer drivas självständigt men i nära samarbete med en eller flera postdocs i samma forskningsgrupp men även tillsammans med Anders Kvanta och Helder Andres forskarteam samt industriella partners.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en motiverad, självständig och talangfull student. Stor vikt läggs på förmåga att kommunicera forskning. Goda kunskaper i stamcellsbaserad terapi, utvecklingsbiologi och oftalmologi är meriterande och praktisk erfarenhet är ytterligare fördelaktigt. Därutöver är metodspecifika erfarenheter av odling och differentiering av embryonala stamceller, mikroskopi, flödescytometri och transkriptionell analys meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid urvalet av kandidater.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Lanner Labbet

Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4259/2021
Kontakt
  • Fredrik Lanner, fredrik.lanner@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Wietze de Vries, SACO, 08 - 524 840 57, Wietze.De.Vries@ki.se
  • OFR, st@ki.se
Publicerat 2021-10-07
Sista ansökningsdag 2021-11-07

Tillbaka till lediga jobb