Vill du bidra till grundläggande och medicinsk forskning av högsta kvalitet?

Att vara doktorand innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning av erfarna forskare och efter en individuell studieplan. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års doktorsexamen på heltid.

Forskargruppen

Gruppen Protein Degradation Pathways, ledd av Assoc. Professor Helin Norberg vid Institutionen för fysiologi och farmakologi studerar de molekylära mekanismerna i de grundläggande processerna som involverar olika autofagiska vägar, med särskilt fokus på Chaperone-Mediated Autophagy ((CMA), en unik typ av däggdjursautofagi). Gruppen är särskilt intresserad av att förstå CMA: s roll i olika mänskliga etiologier och patologier och hur CMA -aktivitet kan påverka sjukdomsutveckling och progression. Forskargruppen (1-2 studenter och postdoktorer) samarbetar med såväl prekliniska som kliniska forskare inom Karolinska Institutet och med andra nationella och internationella forskare. Gruppen ligger i en inspirerande och interaktiv forskningsmiljö i den högsta moderna Biomedicum på Campus, Solna.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet har fokus på att undersöka den potentiella terapeutiska rollen för selektiv CMA -aktivering: Studierna kommer att genomföras i 3 steg: 1) Förstå CMA: s roll i etiologi och patologi av mänskliga störningar, inkl. cancer, kardiomyopatier; 2) Molekylär karaktärisering av hur CMA -processen kan påverka eller påverkas vid friska vs patogena tillstånd, och 3) Testa effekten av farmakologisk och genetisk modulering av CMA -aktivering eller -hämning på sjukdomsprogression.

Doktoranden kommer att studera både grundläggande vetenskap och translationella projekt som är utformade för att studera flera störningar, inklusive men inte begränsat till mänsklig cancer och hjärtsjukdomar. Projektet kommer att omfatta integrativa tillvägagångssätt bestående av cellbiologi, transkriptomik, bioinformatik, genetiska, biokemiska och molekylära biologiska verktyg. Studenten kommer att genomföra in vitroarbete med cellkulturer och avbildning, vävnadsanalyser på kliniska prover samt mössvävnader. Studenten kommer att arbeta självständigt såväl som i ett team och kommer att delta i alla aspekter av experimentell planering och analys av data som genereras, samt förberedelse och presentation och publikationer. Viktigt är att studenten förväntas planera och driva forskningsprojekten, utföra experiment, analysera och tolka data och presentera resultat som affischer, i seminarier/konferenser och som forskningsartiklar

Vidare deltar studenten aktivt i vanliga gruppmöten, seminarier och deltar i rutinarbete inom forskargruppen. Studenten förväntas gå alla obligatoriska doktorandkurser och aktivt delta i institutionell undervisning.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö full av expertis och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att fortsätta utveckla kunskap om livet och att främja en bättre hälsa för alla. På Karolinska Institutet bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinsk utbildning i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjlighet att arbeta i en ledande forskargrupp. Karolinska Institutet samarbetar med framstående universitet från hela världen, vilket säkerställer möjligheter för internationella utbyten. Du kommer att vara anställd på en doktorandskap vilket innebär att du får en avtalsenlig lön.

Behörighetskrav för doktorandutbildning

För att delta i urvalet för en doktorandanställning måste du uppfylla följande allmänna (A) och specifika (B) behörighetskrav senast senast ansökningstiden.

Det är ditt ansvar att certifiera behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighetskrav (behörighet) för doktorandutbildning.

A) Allmänt behörighetskrav

Du uppfyller det allmänna behörighetskravet för doktorsexamen/forskarutbildning/doktorandutbildning om du:

  1. har tilldelats en avancerad/avancerad/magisterexamen (dvs. magisterexamen), eller
  2. har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp tilldelades på avancerad/avancerad nivå/masternivå, eller
  3. har förvärvat väsentligen likvärdig kunskap på annat sätt i Sverige eller utomlands.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighetskrav (behörighet) för doktorandutbildning.

*Om du gör anspråk på motsvarande kunskaper, följ instruktionerna på webbsidan Bedöm motsvarande kunskaper för allmän behörighet till doktorandutbildning.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det specifika behörighetskravet för doktorsexamen/forskarutbildning/doktorandutbildning om du:

- Visa kunskaper i engelska motsvarande kursen engelska B/engelska 6 på svenska gymnasieskolan.

Följ instruktionerna på webbsidan Engelska språkkrav för doktorandutbildning.

Verifiering av dina dokument Karolinska Institutet kontrollerar äktheten av dina dokument. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagning om det uppvisas bedrägliga handlingar. Inlämning av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

(A) och (B) kan endast certifieras av dokumentationskravet för doktorandutbildning .

Färdigheter och personliga egenskaper

[Ange här färdigheter och personliga egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda/fördelaktiga för detta projekt och för möjligheten att nå resultaten av doktorandutbildningen. Gör det klart för sökandena vad som är nödvändigt och vad som bara är önskvärt. Det är viktigt att detta avsnitt är genomtänkt för att hjälpa till i urvalsprocessen.]

Villkor

Doktoranden kommer att anställas på ett doktorandstipendium högst 4 år på heltid.

Ansökningsprocess

Skicka in din ansökan och styrkande handlingar via Varbi -rekryteringssystemet. Använd knappen i det övre högra hörnet och följ instruktionerna. Vi föredrar att din ansökan är skriven på engelska, men du kan också ansöka på svenska.

Din ansökan måste innehålla följande dokument:

- Ett personligt brev och en meritförteckning
- Examensarbete och eventuella tidigare publikationer
- Annan dokumentation som visar de önskvärda färdigheter och personliga egenskaper som beskrivs ovan
- Dokument som intygar din allmänna behörighet (se A ovan)
- Dokument som intygar din specifika behörighet (se B ovan)

Urval

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande på grundval av förmågan att dra nytta av doktorandutbildning. De sökandes kvalifikationer kommer att utvärderas övergripande.

Karolinska Institutet använder följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterad ämneskunskap av relevans för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Annan dokumentad kunskap eller erfarenhet som kan vara relevant för doktorandstudier i ämnet.

Alla sökande kommer att informera när rekryteringen är klar.

Vill du göra skillnad? Följ med oss och bidra till bättre hälsa för alla

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3899/2021
Kontakt
  • Helin Norberg, Head of section, helin.norberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Göran Engberg, SACO, goran.engberg@ki.se
Publicerat 2021-09-13
Sista ansökningsdag 2021-10-11

Tillbaka till lediga jobb