Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Petter Brodins forskargrupp vid Science for Life Laboratory i Stockholm är en del av enheten för klinisk pediatrik, Karolinska Institutet. Gruppen utvecklar och tillämpar experimentella och beräkningsmässiga forskningsmetoder för systemnivåanalyser av det mänskliga immunsystemet. Teamets mål är att förstå immunsystemets variation i hälsa och sjukdomar och de regleringsmekanismer som ligger till grund för sådan variation och anpassning till miljöpåverkan. Ett annat viktigt fokus är utvecklingen av immunsystem i tidigt liv. Doktoranden kommer att vara under handledning av tre medlemmar i gruppen - Camila Consiglio som huvudhandledare; Petter Brodin och Lakshmikanth Tadepally som medhandledare.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Huvudsyftet med detta projekt är att studera immunresponsvariation hos barn. För att uppnå det kommer projektet att innehålla en unik uppsättning mänskliga kohorter när det gäller ålder, kön och hälsa, och kommer att innehålla både experimentella och beräkningsanalyser aspekter på det, så att studenten kan förstå systemimmunologi från början till slut. Studenten kommer att behöva delta i den experimentella designen, det experimentella utförandet och analysen av projektresultaten, samt att kommunicera muntligt och skriftligt den genomförda forskningen.

Experimentellt kommer projektet att omfatta blodprovspreparat, helblodstimuleringar och cellodling, i kombination med hög genomströmningsteknik för att bedöma immunsvar, inklusive transkriptomisk profilering (NanoString, sc-mRNA-seq), plasmaproteomprofilering (Olink-analyser) och cellkomposition och fenotypbedömning (flöde och masscytometri).

Fokus för detta projekt är experimentellt, studenten kommer att lära sig några aspekter av datahantering och analyser. Detta kommer att innebära inlärning och tillämpning av grundläggande beräkningsmetoderna för bearbetning, kvalitetskontroll och förhör av de genererade datan, tillsammans med statistiska analyser av immunparametrar i förhållande till ålder, kön och andra metadatafunktioner.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

I första hand bör den lämpliga kandidaten ha ett intresse för mänskliga systemimmunologi, liksom förmågan att trivas i en tvärvetenskaplig miljö och en vilja att dyka in i forskningsområdet immunsystemsvariation, pediatrik och bioinformatik, som krävs för att framgångsrikt nå resultaten av doktorandutbildningen. Den framgångsrika kandidaten bör ha dokumenterad laboratorierfarenhet inom cell- och molekylärbiologisk forskningsteknik, tillsammans med hantering av kliniska prover, eftersom noggrant laboratoriearbete och registerunderhåll av kliniska prover kommer att vara av stor betydelse under hela projektet. Slutligen kommer följande biologiska forskningsrelaterade färdigheter att värderas högt:
- Cellodling, underhåll och skörd
- Stimuleringsanalyser i helblod eller PBMC -prover
- Hantering av nukleinsyraprov, dvs DNA- och/eller RNA -extraktion och manipulation
- Transkriptomiska profilanalyser i bulk eller en cell
- Experimentell planering
- Vetenskapliga kommunikationskunskaper (muntliga och skriftliga)
- Grundläggande kunskaper i R -programmering för dataanalys

Ett urval kommer att göras bland kvalificerade sökande på grundval av följande kriterier:
1) Dokumenterad erfarenhet av ovannämnda krav
2) Tidigare erfarenhet och kunskap inom cellulär och molekylär biologi i allmänhet, och immunologi i synnerhet
3) Teoretisk förståelse och/eller teknisk erfarenhet av teknik med hög kapacitet som används i labbet, dvs NanoString, sc-RNA-seq, och massa och flödescytometri
4) Uttryckt intresse för forskning och för projektet som beskrivs ovan

De sökandes kvalifikationer kommer att utvärderas övergripande.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3806/2021
Kontakt
  • Camila Consiglio, Postdoktor, camila.consiglio@ki.se
  • Karin Björström, HR-partner, 08-524 823 67
Facklig företrädare
  • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2021-09-03
Sista ansökningsdag 2021-09-17

Tillbaka till lediga jobb