Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 483 miljoner år 2021, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen under ledning av Angel Cedazo-Minguez och Silvia Maioli, tillhörande avdelningen för neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). NVS bedriver världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Denna forskning sträcker sig från grundläggande molekyl- och cellnivåer till klinisk forskning och samhällsstudier. NVS utbildar nästan en tredjedel av KI-studenter på grundläggande och avancerade nivåer.

Cedazo-Minguez / Maioli-gruppen består för närvarande av 6 personer, professor, doktorander och forskarassistenter med olika bakgrunder, såväl utbildningsmässigt som kulturellt. Vår grupp sitter i den nya forskningsbyggnaden BioClinicum i Solna. Bioclinicum är anslutet till sjukhuset och Karolinska institutets nya forskningshus Biomedicum samt den nya djuranläggningen Comparative Medicine-Biomedicum. Forskningsgruppens fokus är att förstå mekanismer bakom riskfaktorer för neurodegenerativa störningar som Alzheimers sjukdom.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att få ny mekanistisk kunskap om effekterna av både könsskillnader och dysfunktion i kolesterolmetabolism (CYP46A1) på neurodegenerativ sjukdom såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Doktoranden kommer att undersöka dessa effekter hos musmodeller (både honor och hanar) genom att utföra beteendestudier och molekylundersökningar i hjärnan. Denna studieplan innehåller en del om upptäckten av biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska från patienter med Alzheimers sjukdom. Projektplanen innehåller en mängd olika metoder: ett brett spektrum av musbeteendetester, musneurokirurgi och avancerade molekyltekniker. Projektets translationella karaktär erbjuder studenten en avancerad kunskap i neurobiologi, en mycket hög kunskapsnivå i Alzheimers sjukdom, från mekanismer till kliniska funktioner och behandlingsmöjligheter.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket begåvad och entusiastisk doktorand. Den framgångsrika kandidaten ska vara självmotiverad och kunna hålla sig informerad om utvecklingen inom det relevanta forskningsområdet och också ha utmärkt kommunikationsförmåga i engelska (i tal och skrift), organisationsförmåga och förmågan att arbeta produktivt och dynamiskt i ett team. Den sökande måste kunna integreras väl i gruppen och vilja arbeta nära i ett team.

En pedagogisk bakgrund inom neurovetenskap är önskvärd. Det är meriterande om den sökande har viss erfarenhet av ett biomedicinskt laboratorium och kunskap inom området neurodegeneration. God expertis inom molekylärbiologi och tekniker som western blot, ELISA och PCR krävs. Dessutom är erfarenhet av neurobeteendestudier hos möss mycket att föredra. Att ha erhållit ett FELASA B-certifikat skulle också anses vara en fördel.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle här.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3061/2021
Kontakt
  • NVS HR, HR@nvs.ki.se
  • Silvia Maioli, Forskarassistent, silvia.maioli@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-06-23
Sista ansökningsdag 2021-08-10

Tillbaka till lediga jobb