Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 483 miljoner år 2021, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för allmänmedicin och primärvård har fokus på forskning i primärvården och samarbetar ofta i klinisk forskning med Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm. Vår forskning omfattar projekt kring multisjuklighet, skörhet, folksjukdomar som diabetes mellitus och osteoporos, hjärtsvikt och njursvikt. Vi har också projekt kring psykisk ohälsa och pedagogiska projekt. Sektionen har ett 30-tal doktorander. Det aktuella projektet är en klinisk interventionsstudie där vi jämför två träningsmetoders effekt på benhälsa.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

I vår osteoporosgrupp har vi tre doktorander i olika osteoporosprojekt, två post-doc forskare och flera forskare från andra institutioner på KI och utanför KI som deltar i projekten. I det aktuella projektet samarbetar vi med forskare från Gymnastik och Idrottshögskolan, KTH och Linköpings universitet. Sektionens doktorander samlas till doktorandeftermiddagar en gång i månaden och har möjlighet att ha arbetsplats hos oss på sektionen. Vi befinner oss geografiskt i Zanderska huset i Huddinge.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i Hälsovetenskap.

Forskningsprojektet ”Effekter och upplevelser av träning med OsteoStrong jämfört med fysisk träning hos individer med hög frakturrisk” leds av docent Helena Salminen med medarbetare på Sektionen för allmänmedicin och primärvård. Syftet med forskningsprojektet är att genom en nio månader lång intervention jämföra individanpassad kombinerad fysisk träning med en relativ ny träningsmetod OsteoStrong avseende effekter på skeletthälsa, muskelfunktion, balans och fallrisk. Syftet är också att studera forskningspersonernas upplevelser av respektive träningsmetod. Projektet är huvudsakligen en randomiserad kontrollerad studie som använder kvantitativa metoder men innehåller även en kvalitativ intervjudel. Doktoranden kommer att bli involverad i alla delar av projektet vars kliniska fas med inkludering av forskningspersoner startar under hösten 2021. Projektet ger en unik inblick och kunskaper i alla faser av en klinisk interventionsstudie och doktoranden får lära sig använda både kvantitativa och kvalitativa metoder i forskning.

Doktoranden kommer att bli antagen till forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) på NVS som startar i september 2021 och delta i dess kurser och aktiviteter.  Som doktorand förvänts man också delta i seminarier, journal clubs och presentera resultat på internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete är önskvärt då det underlättar för doktoranden att hantera projektet som är kliniskt inriktat. Det är önskvärt med en grundutbildning som fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut eller läkare. Forskarna i gruppen har olika professioner och bakgrund och därför är erfarenhet av samarbeten i interprofessionella team meriterande och god samarbetsförmåga är ett krav. Det krävs god administrativ förmåga och noggrannhet för att hantera flöden i studien, datainsamling, skapande och hantering av databaser samt under analysarbetet. Tidigare erfarenhet av deltagande i forsknings- eller utvecklingsprojekt är meriterande.

En god muntlig kommunikationsförmåga och goda skriftliga språkkunskaper i svenska är nödvändiga för det kliniska forskningsarbetet. Vetenskapligt skrivande och kommunikation förutsätter också goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

 

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Sektionen för Allmänmedicin och primärvård

Forskarskolan i Hälsovetenskap

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3058/2021
Kontakt
  • Docent Helena Salminen, helena.salminen@ki.se
  • Dr Eva Toth-Pal, eva.toth-pal@ki.se, 073 972 0129
  • Dr Hans Ranch Lundin, hans.lundin@ki.se, 070 524 7360
  • NVS HR, hr@nvs.ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-06-23
Sista ansökningsdag 2021-07-28

Tillbaka till lediga jobb