Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Lisa Westerberg lab (https://ki.se/sv/mtc/lisa-westerberg-group) fokuserar på att förstå varför patienter med medfödda immundefekter är benägna att utveckla autoimmuna sjukdomar och maligniteter med dålig prognos. För att studera detta kombinerar laboratoriet analys av sällsynta patientprover från kliniska samarbetspartners över hela världen och unika djurmodeller som utvecklats av laboratoriet med fokus på regulatorer av immuncellers cytoskelettet (Journal of Clinical Investigations 2018; Genome Medicine 2017; Nature Communications 2016).

Westerberg lab är en del av Institutionen för mikrobiologi tumör- och cellbiologi (MTC; https://ki.se/en/mtc/department-of-microbiology-tumor-and-cell-biology) som är värd för 35 forskargrupper och cirka 430 aktiva anställda, inklusive 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. MTC bedriver forskning om mekanismer för utveckling av cancer och immunrelaterade sjukdomar samt att utveckla nya strategier för att bekämpa infektioner och cancer globalt. Forskningen vid MTC omfattar både grundläggande och kliniskt förankrad forskning och många projekt bygger på långvariga nationella och internationella samarbeten. Nyckelord är tvärvetenskapliga, translationella, nationella och internationella samarbeten.

Westerbergs lab ligger i den toppmoderna Biomedicum forskningsbyggnaden vid Karolinska Institutet som erbjuder en livlig internationell forskningsmiljö och intern infrastruktur för avancerade teknikplattformar, föreläsningar av världsledande forskare och utmärkta seminarieserier. Westerbergs lab har all utrustning och expertis som behövs för att genomföra projektet, inklusive avancerad flödescytometri och cellsortering för genomiska metoder, retro / lentiviralt arbete och avancerad mikroskopi.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Forskningsrojekt:

Forskningsprojektet kommer att karakterisera grundläggande egenskaper hos immunsystemet i cancer och testa hur immunsystemet kan moduleras med nya metoder för immunterapi. Baserat på naturliga mutanter hos patienter med förändrad funktion i reglerare av immunceller kommer doktoranden att definiera kritiska steg för B cellers förmåga att bilda antikroppar och undvika cell transformering till lymfomceller. Projektet ämnar identifiera nya behandlingsstrategier inklusive test av olika radionukleotider med den senaste tekniken. Det övergripande målet är att definiera de allmänna processerna som bibehåller genetisk stabilitet och undertrycker cancer i immunceller. Viktigt är att projektet kommer att erbjuda omfattande utbildning i metodik och biomedicinsk forskning och främja professionell och personlig utveckling.

Utbildningsresultat och ansvar:

Den framgångsrika sökanden kommer att förvärva grundläggande såväl som specialiserad kunskap och förståelse inom immunologi och tumörbiologi. Doktoranden kommer lära sig att tillämpa, behärska och utveckla forskningsmetoder inom immunologi och tumörbiologi, där Westerberg lab har stor expertis. Metoder inkluderar avancerad flödescytometri och mikroskopi, retro / lentiviralt arbete, molekylärbiologiska tekniker och arbete med humana celler och djurmodeller för tumörimmunologi.

Doktoranden förväntas ta en stark ledning inom projektdesign, ledning, datagenerering samt analyser och tolkning. Arbetsuppgifterna inkluderar också att arbeta som ett team i samarbeten inom gruppen och med nationella och internationella samarbetspartners. Förmågan att arbeta i en tvärvetenskaplig och internationell miljö och att engagera sig i kontinuerlig professionell utveckling är ett måste.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en entusiastisk och mycket motiverad kandidat som har en examen i molekylärbiologi, biomedicin, medicin, genomik eller biokemi. Bevisade erfarenheter inom flödescytometri, mikroskopi, transkriptomstudier, däggdjursceller eller vävnadsodlingstekniker, djurforskning och bioinformatik är av fördel. Ett stort intresse för tvärvetenskaplig experimentell metodutveckling och kreativt tänkande är avgörande. Sökande som vill integrera studier av patientprover med djurarbete uppmuntras särskilt att ansöka.

Den idealiska kandidaten ska vara samarbetsvillig, nyfikenhetsdriven och komma med originella idéer i projektet. Alla tidigare erfarenheter inom forskning såväl som produktiva interaktioner inom en tvärvetenskaplig teammiljö, vilket framgår av första- eller medförfattarpublikationer, är av fördel. Eftersom den sökande kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö är det nödvändigt att kunna samarbeta med andra forskare och att kandidaten har god kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt. Eftersom en del av studierna utförs med djur måste den sökande vara villig att utföra djurforskning.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3017/2021
Kontakt
  • Lisa Westerberg, lisa.westerberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2021-06-22
Sista ansökningsdag 2021-08-05

Tillbaka till lediga jobb