Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut, https://ki.se/en/imm/institute-of-environmental-medicine. IMM bedriver avancerad forskning och utbildning inom miljö- och arbetsmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klargöra hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare och deltar i nationella och internationella expertgrupper.

Doktorandpositionen kommer att vara placerad på enheten för biokemisk toxikologi vid IMM. Forskningen vid enheten syftar till att förstå sambandet mellan exponering för kemikalier och komplexa negativa hälsoeffekter, såsom cancer och effekter orsakade av hormonstörning. Forskningsverksamheten fokuserar främst på att studera toxicitetsmekanismer och utveckla metoder för riskbedömning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Under de senaste decennierna har en ökande tillväxt av plastproduktionen skett över hela världen och det finns idag många olösta frågor relaterade till möjliga hälsoeffekter av plastpartiklar. Detta doktorandprojekt kommer undersöka toxiska effekter av nano- och mikroplastpartiklar med hjälp av en kombination av cellmodeller och metoder. Avancerade 3D-cellkulturer kommer att tillämpas och möjliga hormonstörande effekter av lakade kemiska tillsatser kommer att undersökas. Vi söker en mycket motiverad kandidat med intresse för miljömedicin och experimentell toxikologi. Doktorandens huvuduppgift kommer att vara att odla olika typer av celler, utsätta dem för olika nano- och mikroplaster och utföra toxicitetstester med metoder så som kometmetoden, qPCR, ELISA, multiplexering och RNA-sekvensering. Doktoranden kommer också att utföra statistik, skriva manuskript, interagera med forskare inom andra områden och delta i möten och diskussioner med medarbetare. En del av labbarbetet kan utföras i samarbetspartners labb. Doktoranden förväntas också delta i gemensamma aktiviteter vid institutionen, bidra till undervisning och delta i doktorandkurser och andra inlärningsaktiviteter vid Karolinska Institutet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Doktoranden bör ha genomfört minst ett års studier på magisternivå i toxikologi eller liknande ämnen som är relevanta för doktorandprojektet. Kunskap inom cellbiologi, kemi och toxikologi krävs samt utbildning inom praktiskt laboratoriearbete med cellodling och toxicitetsbedömning. Tidigare arbete med (nano) partiklar eller mikroplaster och toxicitetstest kan vara meriterande.

Doktorandstudier innebär att man arbetar med självständighet mot långsiktiga mål. Kandidaten måste därför vara mycket motiverad, organiserad och grundlig och kunna ta egna initiativ. Kandidaten ska kunna arbeta bra i ett team med forskare från olika discipliner, ha bra samarbets- och kommunikationsförmåga och bör kommunicera bra på engelska, muntligt och skriftligt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2722/2021
Kontakt
  • Hanna Karlsson, forskare, hanna.l.karlsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-21

Tillbaka till lediga jobb