Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi utlyser här en doktorandtjänst med placering i Biostatistikgruppen vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Forskningsprojektet för anställningen är en del av ett universitetssamarbete inom ett nationellt e-science-program och genomförs i samarbete med forskare både vid MEB och vid avdelningen för robotik, perception och lärande (RPL) vid Royal Institute of Technology (KTH) ( https://www.kth.se/rpl), Stockholm.

Biostatistikgruppen vid MEB, KI består av 5 professorer, 3 lektorer, 9 statistiker med doktorsexamen, 4 studenter på mastersnivå och 10 doktorander. Gruppen är involverad i en mängd olika forskningsprojekt som till exempel befolkningsbaserade kohort- och fallkontrollstudier, tvilling- och familjestudier, överlevnadsanalyser, prediktiv modellering, genetisk epidemiologi och bioinformatik. Gruppen vid RPL, KTH består av en professor, 6 doktorander, 2 forskningsingenjörer och ett varierande antal mastersstudenter. RPL-gruppen riktar sig mot probabilistisk maskininlärning och probabilistisk djupinlärning och har samarbeten inom medicin, veterinärvetenskap, autonoma fordon, scenkonst och e-vetenskap.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla algoritmer som effektivt anpassas till komplexa, latenta variabla modeller för storskaliga svenska hälso- och befolkningsregisterdata, till exempel data från det svenska multigenerationsregistret eller Stockholm PSA and Biopsi Registret. Exempel på modeller är  överlevnadsmodeller med gruppinformation och modeller som gemensamt representerar händelseprediktionsdata och longitudinell data.

Det finns ett antal metoder för effektiv sannolikhets- och Bayesian-beräkningar som har utvecklats och tillämpats allmänt för maskininlärningsalgoritmer men som inte är allmänt kända inom statistiken. Tanken med detta projekt är att utforska användningen av några av dessa metoder för att anpassas till mer traditionella, men ändå komplexa, biostatistiska regressionsmodeller för storskaliga epidemiologiska data, där exakta beräkningar av sannolikheter är inte är genomförbara och Monte Carlo-testning är begränsad. Doktorandprojektet kommer att vara en blandning av statistisk teori, beräkningsstatistik och applikationer. Programmeringsspråket kommer i första hand att vara R och C ++.

Doktoranden kommer att handledas på MEB, KI, av och under ledning av Mark Clements (universitetslektor i biostatistik), samt Benjamin Christoffersen (postdoktor i biostatistik) och Keith Humphreys (professor i biostatistik) och på RPL, KTH, under handledning av Hedvig Kjellström (professor i datavetenskap). Forskningsprojektet kommer att ha tillgång till avancerade beräkningsresurser för GPU och CPU.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Anställningen kräver en universitetsexamen på avancerad nivå i statistik / matematik / datavetenskap eller ett närbesläktat område. Erfarenhet av ’mixed effects’ modellering, beräkningsstatistik eller överlevnadsanalys är den bästa förutsättningen för tjänsten. Den slutgiltiga inriktningen för anställningen beror på den sökandes bakgrund och intressen.

Personliga egenskaper för doktorandplatsen är att den sökande är självständig, strukturerad, prestationsorienterad och med stark analytisk förmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2686/2021
Kontakt
  • Mark Clements, Mark.Clements@ki.se
  • Sofia Anderberg, sofia.anderberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2021-06-04
Sista ansökningsdag 2021-07-28

Tillbaka till lediga jobb