Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargrupp Pansell hör till Avdelningen för Ögon och Syn, vid Marianne Bernadotte Centrum vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Forskargruppen består av forskare och kliniskt aktiva forskare som arbetar inom barnoftalmologi och hjärnskaderehabilitering. Vi delar alla samma intresse för synfunktion och att bättre förstå de mekanismer av synskador som uppstår vid medfödda och senare förvärvade skador på synbanorna och hjärnan. 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Utgångspunkten i detta forskningsprojekt är den kliniska utmaningen att bedöma patienter som lider av yrsel och ostadighet när de rör på ögonen eller när de tittar på något som rör sig. I projektet ska vi utvärdera de bakomliggande mekanismerna till detta medicinska tillstånd under fixations- och sackadögonrörelser. Mer specifikt kommer vi studera hur hjärnan kontrollerar synintrycken under sackadögonrörelser och hur hjärnskakning eventuellt påverkat denna suppressionsmekanism. I projektet kommer vi även utveckla nya diagnostiska verktyg för att utvärdera och monitorera patienter med yrselbesvär över tid. Genom att fördjupa kunskapen kring yrselproblematik hoppas vi finna elektrofysiologiska markörer som kan användas kliniskt för att identifiera patienter med synorsakad yrsel. Vår forskningshypotes är att en nedsatt suppressionsmekanism i kombination med ett dysfunktionellt neuronalt nätverk för visuell rörelseperception orsakar ostadighet och yrsel. 

Du kommer, som doktorand att i) sätta upp forskningsutrustning och experiment för att utvärdera den visuella suppressionsmekanismen. Detta jobb inkluderar mindre justeringar i kod och skapa visuella stimuli samt att sätta upp och synkronisera flera utrustningar (ögonrörelseutrustning, VEP, balansplatta m.fl.) samt att validera dess funktionalitet. ii) Möta försökspersoner och patienter, iii) samla och analysera data och skriva vetenskapliga manuskript. 

Med handledarnas hjälp ska du ta en ledande roll i att genomföra projekten, läsa relevant litteratur, föreslå ändringar i försöksuppställningen och utvärdera relevanta neurala mekanismer samt att kommunicera dina fynd till kollegor och på konferenser. Detta är ett samverkansprojekt med psychometrics research group i  Bologna Universitetet i Italien. Detta samarbete är formaliserat med bihandledning av forskargruppsledaren i den italienska gruppen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Som doktorand ska du vara analytisk och nyfiken. Forskningsområdet involverar ögonrörelseinspelningar, elektroencephalogram, balans- och synfunktionsmätningar hos försökspersoner och patienter med yrsel. Projektet är tekniskt utmanande i att säkerställa att utrustningarna är synkroniserade med hög precision, något som måste lösas inom projektet. De flesta utrustningar är förbereda för synkronisering.

Krav för doktorandplatsen: formell utbildning i att genomföra och analysera kognitiva funktioner.

Meriterande för doktorandplatsen: formell utbildning inom perceptions och kognitiva funktioner. Tidigare erfarenhet av forskning inom synperception, spela in och analysera ögonrörelseinspelningar, speciellt okulär torsion. Teknisk kompetens att lösa synkronisering av datorer och utrustningar. Tidigare erfarenhet av att träffa patienter med hjärnskador.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om forskargruppen här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2648/2021
Kontakt
  • Tony Pansell, Forskargruppsledare, tony.pansell@ki.se
  • Anna Wendel, HR-Administratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb