Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 85 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg. 

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Anställningen är vid Jaan-Olle Andressoos forskargrupp. Dr Jaan-Olle Andressoo startade nyligen ett laboratorium på KI Huddinge Campus baserat på ett anslag från Center of Innovative Medicine Young Investigator. Parallellt har han en grupp vid Helsingfors Universitet, delvis finansierad av ett anslag från ERC CoG. De två laboratorierna har gemensamma diskussionsmöten och delar projekt. Vid Huddinge Campus samarbetar gruppen nära med Dr Janne Johansson som fokuserar på behandling av Alzheimers sjukdom. Sammantaget med KIs omgivning ger denna miljö stora möjligheter till utmärkt forskningsprestation. Laboratoriets mål är att utveckla nya terapeutiska strategier för behandling av neurologiska sjukdomar genom att reglerna uttrycket av endogena morfogener och gener som kontrollerar neural överlevnad och plasticitet. Som ett exempel utvecklar gruppen en ny teknologi kallad conditional Knock Up i ett kommande manuskript.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Som doktorand i gruppen kommer du vara en del av innovativa projekt där vi siktar på att villkorligt förbättra funktionen av flera gener av intresse för att modellera och behandla neurodegenerative sjukdom. Nyligen har vi gjort stora framsteg genom att visa på möjligheten att använda CRE-FLEX- och CRISPR-Cas9-system för att villkorligt uppreglera endogena genuttryck begränsat till celler som naturligt uttrycker dessa gener.

Vi letar efter en doktorand för att studera genreglering i åldrande och neurologiska sjukdomar. Doktoranden kommer att undersöka uppreglering av endogena gener genom att använda CRISPR-Cas-system i in vitro- och in vivo-modeller av Alzheimers sjukdom, samt utforska förändringar i genreglering i åldrande. I projekten kommer vi att undersöka förändringar i genuttryck med qPCR, RNAseq och proteomanalys. Vidare kommer studenten att vara involverad i projekt där genuppreglering studeras i tillgängliga och nyligen framtagna knock-in musmodeller av flertalet neurologiska sjukdomar, så som schizofreni och Alzheimers sjukdom.

Doktoranden kommer, i samarbete med andra gruppmedlemmar, att identifiera och formulera vetenskapliga idéer med kritiskt och kreativt tänkande; planera, utföra, förstå och diskutera forskningsfrågor, metodik, resultat och tolkningar, samt presentera resultat för såväl gruppen som i nationella och internationella forskningssammanhang.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den ideala kandidaten har tidigare arbetat med neurodegenerative sjukdomar och erfarenhet av CRISPR-Cas-system är ett krav. Kandidaten måste ha erfarenhet av arbete med både mammaliska cellkulturer in vitro och musmodeller in vivo, samt måste vara bekväm med några av följande molekylärbiologiska tekniker; kloning, DNA-, RNA- och proteinisolering, PCR, qPCR, Western blot, ELISA. Föredragsvis har kandidaten erfarenhet av cellsortering (FACS). Ett intresse för bioinformatik är högt värderat och det är fördelaktigt om kandidaten har tidigare erfarenhet av att analysera antingen genomik, transkriptomik och/eller proteomik i programmeringspråk så som R, Python eller liknande. En EU-accepterad licens för att arbeta med försöksdjur, så som FELASA C, är en fördel. Erfarenhet av beteendeanalys, dissektion och perfusion, och stereotaktiska injektioner i möss är en bonus.

Vi letar efter en kandidat som är driven, motiverad, initiativtagande, kan arbeta självständigt och som tänker innovativt. Kandidaten bör ha en stark samarbetsinställning med goda kommunikationsförmågor och social kompetens. Flexibilitet och problemlösningsförmåga är ett krav. Förmågan att arbeta interdisciplinärt i en internationell miljö och att delta i kontinuerlig professionell utveckling är ett måste. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras på engelska och goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska är ett krav. God kunskaper i skriftlig och muntlig svenska är en fördel.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2481/2021
Kontakt
  • Johanna Lundblad, HR-partner, 08 524 868 35
  • Jaan-Olle Andressoo, Forskargruppsledare, jaan-olle.andressoo@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tillbaka till lediga jobb