Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Tjänsten är kopplad till forskargruppFranco-Cereceda, Avdelningen för Thoraxkirurgi, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, samt forskargrupp Eriksson, Avdelningen för Kardiovaskulär medicin, Institutionen för Medicin, Solna, KI, med huvudsaklig arbetsplats BioClinicum, NKS. De två grupperna har ett nära samarbete och består av både seniora och juniora forskare, laboratorietekniker, bioinformatiker, doktorander och studenter.

Vi intresserar oss för aneurysm i uppåtgående delen av thorakala aorta och mekanismerna bakom dess uppkomst och tillväxt. Aneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av aorta och beror av nedbrytning av bindväv i kärlväggen. Vidgningen kan i värsta fall leda till att blodkärlet brister med katastrofala konsekvenser som följd. Individer födda med en missbildad bikuspid aortaklaff (BAV) löper en betydligt högre risk att utveckla aortaaneurysm än individer med en normal tredelad aortaklaff. Anledningen till detta är okänd men tydligt är att den bakomliggande etiologin hos de olika patientgrupperna skiljer sig.

Doktorandprojektet ger en unik möjlighet att besvara frågor både rörande patologiska sjukdomsmekanismer men också, tack vare en uttalad translationell approach viktiga kliniska frågor med stor betydelse för patientvård. En ökad kunskap om sjukdomsmekanismerna är grundläggande för framtagning av strategier för prediktion och behandling av aneurysm.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet är ett samarbete mellan klinik och molekylärbiologisk forskning där doktoranden kommer att arbeta med studier som syftar till att klargöra de sjukdomsmekanismer som ligger bakom aneurysm i aorta ascendens samt det kliniska förloppet som följer. Studierna inkluderar således både kliniska och experimentella frågeställningar och baseras på en stor välkarakteriserad patientkohort (>2100 individer) med tillhörande biobank bestående av såväl aortabiopsier, plasma/serum som DNA. Flertalet molekylära och cellulära tekniker kommer att användas, bl.a. qPCR, immunohistokemi, immunfluorescensmikroskopi, ChIP, men också epidemiologi. Även genetiska studier i kombination med nya metoder för att identifiera signalvägar involverade i sjukdom kommer att användas. Hypoteser som genereras testas och valideras in vitro, och resultaten ställs i relation till kliniska fenotyper.

Doktorandstudierna inkluderar sedvanliga uppgifter på doktorandnivå såsom projektdesign, datainsamling, databearbetning, statistisk analys etc. Doktoranden kommer att delta i forskarutbildningskurser, seminarier, gruppmöten och internationella konferenser, samt skriva vetenskapliga texter och ansökningar.

Handledare:
Hanna Björck, Assistant professor (huvudhandledare), Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet. Christian Olsson, Associate professor, MD (bihandledare), Anders Franco-Cereceda, Professor, MD (bihandledare), Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Anton Gisterå, Assistant professor, MD (bihandledare), Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en organiserad, strukturerad och ambitiös person med stark drivkraft, och intresse och kunskap om molekylärbiologisk- och klinisk forskning, samt aortaaneurysm. All tidigare forskningserfarenhet är kvalificerande. Erfarenhet av kryostatsnittning, immunohistokemi, fluorescensmikroskopi, arbete med humant patientmaterial, och statistiska analyser är särskilt meriterande. Mycket god förmåga att prata och skriva på engelska är ett krav. Forskargruppen samarbetar med flertalet kliniker, varför kliniks erfarenhet och kunskap  är ett plus. Goda samarbets- och sociala färdigheter är nödvändiga. Tyngd kommer att läggas på personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%-100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2332/2021
Kontakt
  • Hanna Björck, Assistant professor, hanna.bjorck@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2021-05-11
Sista ansökningsdag 2021-05-23

Tillbaka till lediga jobb