Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter: medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi, psykiatri, geriatrik), psykologi (t.ex. kognition, strukturell, funktionell och molekylär hjärnavbildning) och socialgerontologi (t.ex. sociologi, folkhälsovetenskap, socialepidemiologi och socialt arbete). Centret har omkring 75 anställda, med ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer arbeta inom projektet ”Nya kohorter, nytt åldrande? Levnadsvanor och livsstil i förändring”. Projektets övergripande syfte är att undersöka levnadsvanor i den äldre befolkningen idag, hur de förändrats över livsloppet, samt om och hur levnadsvanorna skiljer sig jämfört med tidigare födelsekohorter av äldre personer.

Studenten kommer att tillsammans med sina handledare och inom ramen för projektet att utarbeta mer specifika forskningsfrågor för doktorsavhandlingen. Med stöd av handledarna kommer studenten att genomföra statistiska analyser av longitudinella data och skriva ihop resultaten för varje studie i syfte att publicera i vetenskapliga tidskrifter.

Doktoranden kommer gå kurser och medverka på seminarier på doktorandnivå, lära sig att sammanställa och analysera data på olika sätt, skriva vetenskapliga artiklar, presentera forskningen på vetenskapliga konferenser och medverka i vetenskapliga aktiviteter såsom forskargruppsmöten och seminarieserier.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Nödvändiga krav

 • Bakgrund inom samhällsvetenskap eller folkhälsovetenskap
 • Dokumenterad erfarenhet av statistiska analyser och databearbetningar
 • God förmåga att uttrycka sig strukturerat i skrift och tal på engelska

Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga dokument/artiklar/rapporter
 • Dokumenterad erfarenhet av äldreforskning
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Vi söker en motiverad och kreativ person som kan arbeta både självständigt och som lagmedlem i vår projektgrupp.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning 

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki-su-arc.se

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2263/2021
Kontakt
 • Neda Agahi, huvudhandledare, 08-524 858 10
 • Stefan Fors, bihandledare, 070-336 85 88
 • Sofia Fridén, HR-administratör, 08-524 882 96
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2021-05-07
Sista ansökningsdag 2021-05-28

Tillbaka till lediga jobb