Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Aging Research Center är en av avdelningarna vid institution NVS, som ligger på KI campus Solna. Aging Research Center är en tvärvetenskaplig akademisk miljö som representerar psykologi, sociologi och olika grenar av medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi och psykiatri). Inom ARCs psykologisektor undersöker vi hjärnkorrelater av kognitivt åldrande och försöker förstå hur genetiska och livsstilsfaktorer formar hjärnans och kognitionens utveckling i vuxen ålder och ålderdom. Vi närmar oss dessa forskningsfrågor med småskaliga neuroimaging-studier, storskaliga interventionsstudier (t.ex. utbildning) och storskaliga befolkningsbaserade longitudinella studier. Vår forskargrupp består av seniorforskare, postdoktorer och doktorander.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

I Bayesiansk beslutsteori hänvisar grundantagande om världen till sannolikheten som beslutsfattare tillskriver världens kvaliteter innan något bevis beaktas. Dessa grundantagande om världen påverkar val med emotionellt betydande resultat (som till exempel belöning eller förlust) och kan vara viktiga för tillstånd som depression. Trots att dessa grundantagande har stor betydelse för vår teoretiska förståelse av hur hjärnan fattar olika beslut har sannolikhetsfördelningarna som innefattar dessa långvariga grundantaganden aldrig härletts från människors val och det finns inga direkta bevis för att dessa grundantaganden är representerade i hjärnan.

Det aktuella doktorandprojektet syftar till att skapa ett experimentellt paradigm för att kvantifiera tidigare grundantagande om världen och därefter använda det för att kvantifiera dessa övertygelser hos friska försökspersoner och identifiera hjärnregionerna där dessa grundantagande är representerade. Projektet syftar också till att kvantifiera grundantagande hos deprimerade patienter och att relatera dem till uttryck för depressionssymtom och kliniska resultat. Förutom att delta i en del av datainsamlingen förväntas den framgångsrika kandidaten spela en viktig roll när det gäller att formulera vetenskapliga forskningshypoteser, testa dessa hypoteser genom att använda rätt studiedesign, lära sig att använda beräkningsmodeller för beslutsfattande och univariata och multivariat fMRI-dataanalys samt skriva vetenskapliga artiklar på engelska. Studenten arbetar självständigt för att genomföra sitt doktorandprojekt i samarbete med forskargruppen och handledarna.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en mycket motiverad doktorand som är effektiv, grundlig och tycker om att arbeta i ett internationellt och dynamiskt tvärvetenskaplig grupp.

Krav

 • Sökande bör ha avancerad nivå inom neurovetenskap, kognitiv vetenskap, psykologi eller något annat relevant område
 • Förkunskaper inom neurovetenskap och kognitiv psykologi 
 • Datorprogrammeringsförmåga (särskilt i Matlab och R)
 • Förkunskaper och färdigheter i beräkningsmodellering av beteendedata
 • Bra kommunikatör på engelska (både muntligt och skriftligt)

 Meriter

 • Förkunskaper och färdigheter inom neuroimaging
 • Klinisk erfarenhet av ångest och depression

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Aging Research Center

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1964/2021
Kontakt
 • Marc Guitart-Masip, supervisor, marc.guitart-masip@ki.se
 • Amy Walsh, co-supervisor, amy.walsh@ki.se
 • Maria Staiger, HR-ansvarig, 0733709926
 • Catarina Cleveson, samordnare forskarutbildning, 08-524 868 32
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-05-13

Tillbaka till lediga jobb