Institutionen för Global Folkhälsa

Institutionen för Global Folkhälsa bedriver forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 140 anställda. På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå hälsans bestämningsfaktorer och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner. Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskningen vid institutionen bedrivs inom områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Denna position är inriktad på global hälsa, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låg- och medelinkomstkontexter. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på olika aspekter av SRHR så som ungdomars hälsa, prevention av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, genus-baserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Våra forskare har bred erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ studiedesign och implementering i låginkomstkontexter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH).

Projektet består av två delar: 1) analys av longitudinella kvantitativa data från en enkätstudie med ungdomar som lever med och utan HIV i Sydafrika, kombinerat med analys av kvalitativa data i form av djupintervjuer; och 2) effekt- och processutvärdering av en intervention för att förebygga könsrelaterat våld under den pågående COVID-19 pandemin. Målet med studierna är att förstå hur en folkhälsokris så som COVID-19 påverkar risken för könsrelaterat våld bland ungdomar som lever med och utan HIV i Sydafrika, samt att utforska effektiva strategier för att optimera våldsprevention och stöd till ungdomar under och efter pandemin.

Doktorandens uppgift är att tillsammans med handledare genomföra studierna. Då projektet är ett internationellt samarbetsprojekt innebär detta nära kontakter med lokala samverkanspartners, deltagare, nyckelpersoner och forskare såväl i Sydafrika som i Sverige och globalt. Doktoranden förväntas spendera en längre tid i Sydafrika för att delta i datainsamling och implementering, förutsatt att detta är möjligt utifrån den rådande pandemin.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som har intresse och erfarenhet inom områden som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och könsrelaterat våld, med fokus på projektledning och interventioner för att främja SRHR i låg- och medelinkomstkontexter och då särskilt bland ungdomar. Du har en masterexamen i Folkhälsovetenskap och ett starkt engagemang för SRHR i ett globalt perspektiv inklusive frågor som rör ungdomars hälsa, jämställdhet och genus. En stor del av arbetet sker i team och i samverkan med det omgivande samhället, varför särskilt vikt sätts vid god samarbetsförmåga, initiativförmåga och ansvarstagande. Arbetet ställer krav på hög nivå av självständighet och erfarenhet av att leda projekt på plats i låg- och medelinkomstländer är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvärderingsarbete för internationella organisationer, särskilt vad gäller interventioner för att förebygga könsrelaterat våld och/eller HIV. Erfarenhet av analys av kvalitativa data, implementering av randomiserade studier och att skriva vetenskapliga texter är även meriterande. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska, både i skrift och i tal.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för Global folkhälsa

Global and Sexual Health (GloSH) 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1805/2021
Kontakt
  • Anna Nielsen, anna.nielsen.1@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2021-04-13
Sista ansökningsdag 2021-05-04

Tillbaka till lediga jobb