Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Anställningen är placerad i Marianne Farnebos forskargrupp på CMB i Biomedicum, ett helt nytt forskningscenter vid Karolinska Institutet.

https://ki.se/en/cmb/marianne-farnebos-group

Forskningen i Farnebo laboratoriet syftar till att studera grundläggande tumörbiologiska processer för att förstå uppkomst och på sikt kunna bota cancer. Varje dag uppstår tusentals skador i cellernas DNA-molekyler. Vissa DNA-skador blir bestående och kan leda till förändrat beteende hos cellen som t ex för tidigt åldrande eller cancer. Gruppens forskning är inriktad på att förstå hur RNA är involverat i DNA reparation om/hur fel i denna process är kopplad till cancerutveckling.

För att kunna förstå hur cancer uppkommer behöver vi först förstå hur en frisk cell fungerar. Det är mycket svårare att försöka rätta till något om vi inte förstår exakt vad som är trasigt. Därför är grundforskning så viktigt inom cancerforskning. Om vi kan kartlägga mekanismerna kring hur RNA styr reparation av DNA kommer det vara en banbrytande upptäckt som förändrar vårt sätt att se på DNA-reparation. Det kommer även att bidra till ökad förståelse för olika orsaker till cancer. Detta kan på sikt hjälpa oss att förhindra och bota cancer.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Nya bevis avslöjar att RNA spelar en nyckelroll i regleringen av DNA-reparation och för att skydda vår arvsmassa, men exakt hur är RNA gör detta är fortfarande oklart. Doktorandprojektet kommer att fokusera på att kartlägga mekanismerna för hur RNA styr DNA reparation. Detta projekt är begreppsmässigt nytt och förväntas få viktiga konsekvenser för vår förståelse av denna väsentliga process och om dessa funktioner förändras i cancer, vilket kan få konsekvenser för cancerterapi.

Doktoranden kommer att lära sig ett antal molekylära och cellulära tekniker, inklusive cancercellodling, RNAi, qPCR, immunfluorescensmikroskopi, immunutfällning av proteiner, RNA och DNA (IP, RIP, ChIP) och RNA FISH.

Handledare: Marianne Farnebo (huvudhandledare), gruppledare, Institutionen för CMB, Karolinska Institutet

Laura Baranello (handledare), gruppledare, Institutionen för CMB, Karolinska Institutet

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att bygga en kreativ och bra forskningsmiljö söker vi efter målinriktade och problemlösande personer som tillsammans med andra vill upptäcka det okända. Är det du?

Mer specifikt,

 1. Den sökande ska ha en hög personlig drivkraft och motivation
 2. Den sökande ska ha nytänkande och vara angelägen om att lösa problem
 3. Den sökande ska vara effektiv och kunna arbeta produktivt i ett team
 4. Den sökande ska kunna flytande engelska (skriftligt och talat)
 5. Den sökande bör ha tidigare erfarenhet av olika cellbiologiska tekniker, inklusive cellodling, mikroskopi, western blot och kloning
 6. Tyngd kommer att läggas på personlig lämplighet 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Betyg från universitet och gymnasium
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1701/2021
Kontakt
 • Marianne Farnebo, marianne.farnebo@ki.se
Facklig företrädare
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53
Publicerat 2021-04-07
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb