Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i en multidisciplinär forskargrupp som fokuserar på att undersöka effekter av hörselnedsättning hos barn och vuxna och som är specialiserade på gruppen döva som får cochleaimplantat. Gruppen är knuten till sektionen för hörselimplantat och har ett stort nationellt och internationellt nätverk. Medlemmarna i gruppen bedriver bland annat forskning om språkutveckling, läsförmåga, mental hälsa, kommunikation och hörselförmåga hos individer med hörselimplantat och/eller hörapparater. Forskargruppen består av 8 seniora forskare, gästprofessor från Italien och 3 doktorander. Nyligen har en ny plattform etablerats inom gruppen som avser att samla de forskare som bedriver forskning om barn med hörselnedsättning som heter SCAPA, Karolinska Institutet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt där det övergripande syftet är att undersöka långtidseffekter av tidig cochleaimplantatålder. Din uppgift är att undersöka språkförmåga (metaforkunskap), exekutiva funktioner och mental hälsa hos en grupp tonåringar med cochleaimplantat som opererats vid olika åldrar. Tonåringarna med cochleaimplantat kommer regelbundet till sektionen för hörselimplantat, Karolinska universitetssjukhuset, för kliniska återbesök. Det är under dessa besök studiens datainsamling genomförs. Doktorandprojektet kommer även innefatta rekrytering och datainsamling från en matchad kontrollgrupp med typisk hörsel. Du kommer delvis vara involverad i testutveckling gällande metafortest och ha ett nära samarbete med andra nordiska forskare som är involverade i studien. Andra arbetsuppgifter kommer att vara att göra en litteraturöversikt, databearbetning, analys och att rapportera resultaten på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Parallellt med forskningsarbetet deltar doktoranden i forskarutbildningskurser så att teoretisk och praktisk erfarenhet varvas under utbildningstiden.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som har examina inom logopedi eller psykologi och som har ett starkt intresse för kognitiv hörselvetenskap och/eller språk. Tidigare erfarenheter av språkanalys eller kognitiv dataanalys är mycket meriterande. Likaså erfarenhet av att testa individer med hörselnedsättning, och goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av datainsamling. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att sammanfatta resultat i text på såväl svenska som engelska (t.ex. rapporter, artiklar etc). Anställningen kräver god datorvana samt goda språkkunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som skrift. Studien kräver att sökande har svenska som modersmål, eftersom analysarbetet innebär djupare analys av svenska språket.

Höga krav ställs på god social- och samarbetsförmåga. Dessutom bör sökande ha en stark analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga och ska självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter inom ramen av ett tvärvetenskapligt team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Enheter vid Clintec

Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology

Placering: Flemingsberg

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1485/2021
Kontakt
  • Ulrika Löfkvist, ulrika.lofkvist@ki.se, Mobil: 072 441 92 08
Facklig företrädare
  • Wietze de Vries, SACO, 08 - 524 840 57, Wietze.De.Vries@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Christina Hebert, OFR, 08-585 838 77
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-05-06

Tillbaka till lediga jobb