Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för arbetsterapi har idag ca 40 anställda som är lärare, forskare, doktorander och administratörer samt ett stort internationellt kontaktnät. Vid avdelningen bedrivs utbildning, forskning och forskarutbildning i arbetsterapi. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande inom området arbetsterapi. Vi har återkommande avdelningssaktiviteter för att understödja kunskapsutveckling och psykosocial trivsel. Avdelningen finns i Flemingsberg alldeles intill Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

”Aktivare Vardag (Eng. Make my day)” är ett forskningsprojekt som är grundat i aktivitetsvetenskap, beteendevetenskap, prevention av stroke och teknikanvändning. Projektet ingår i forskargruppen HELD (Health in Everyday Life among people with neurological Disability) vid avdelningen för arbetsterapi, på institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap, och Samhälle (NVS). Projektet har även en hemvist vid enheten för forskning, utbildning, utveckling, och innovation vid Stockholms Sjukhem. HELD är en etablerarad forskningsmiljö där doktoranden tillsammans med andra doktorander, postdocs, seniora och juniora forskare ges möjligheter att diskutera, kritiskt reflektera över sin egen och andras forskning. Forskargruppen är interprofessionell och består av forskare med bakgrund i arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Doktoranden anställs vid avdelningen för arbetsterapi och där erbjuds arbetsplats, infrastruktur och administrativt stöd. Avdelningen för arbetsterapi erbjuder regelbundna doktorandseminarier och aktiviteter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Livsstilsfaktorer (t.ex. rökning, matvanor och fysisk inaktivitet) har stor inverkan på risker för stroke och TIA. I primärvården finns potential att utveckla tjänster inom eHälsa och specifikt prevention av stroke. Projektets övergripande syfte är att studera hur anhörigperspektiv och arbetsperspektiv bidrar till ett sammanhang som kan integreras i en intervention samt att vidareutveckla och undersöka genomförbarheten av ett uppdaterat interdisciplinärt och e-hälsobaserat preventionsprogram – Make my Day (MMD) – för personer med TIA. Projektet bygger vidare på tidigare forskning inom forskargruppen om engagerande vardagsaktiviteter för förändringar av aktivitetsmönster. Doktorandprojektet är en del i ett pågående större projekt. Tre delstudier är planerade och utformade för att ge en bred kunskap och erfarenhet kring olika metoder och inkluderar både kvalitativ och kvantitativ ansats. Under projektet förväntas doktoranden bedriva forskning med ökad självständighet genom de olika stadierna av forskningsprocessen genom att under handledning planera och genomföra datainsamling, analyser och skrivandet av vetenskapliga artiklar. I forskarutbildningen ingår forskarutbildningskurser och deltagande i forskningsseminarier. Doktoranden förväntas presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser samt utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat och skriva vetenskapligt på engelska för publikation. Under projektet förväntas också att doktoranden fördjupar sina kunskaper inom aktivitetsvetenskapsteori och metoder.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Meriterande för kandidaten är att ha en bakgrund inom arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad med yrkeserfarenheter från arbete inom primärvården och rehabilitering. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav för att kunna hantera kvalitativa forskningsdata på svenska (genomföra intervjuer och analysera data) samt att skriva, presentera och publicera forskningsresultat på engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en person som är självgående, nyfiken och som aktivt söker kunskap. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara organiserad, självständig och flexibel. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/nvs/make-my-day-prevention-av-stroke

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1015/2023
Kontakt
  • Ann-Helen Patomella, 08-52483726
  • Eric Asaba, 08-52483838
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb