Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Tjänsten är kopplad till forskargruppen Franzén och delvis inom corefaciliteten uMOVE på KI. Forskargruppernas fokus ligger på translatorisk forskning från att utforska bakomliggande mekanismer vid neurologiska sjukdomar till kliniska interventioner och implementering av interventioner för personer med neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Områden av särskilt intresse är balanskontroll, rörelse, fysisk aktivitet, hjärnavbildning och fall hos äldre och personer med neurologiska sjukdomar (Parkinsons sjukdom, multipel skleros, stroke och ryggmärgsskada).

 

Inom forskargruppen kan doktoranden utbyta idéer och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer samt juniora- och seniora forskare (cirka 15 personer). Den tvärvetenskapliga projektgruppen består av forskare och kliniker med kunskaper inom olika områden och som är från flera olika professioner Doktoranden kommer att ha sin arbetsplats dels vid uMOVE-core facilitet i Solna och även vid avdelningen för fysioterapi, NVS i Flemingsberg.

 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) https://ki.se/nvs/forskarskolan-i-halsovetenskap-fih

Detta doktorandarbete använder sig av olika designer och metoder, från en tvärsnittsstudie som utforskar sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnaktivitet med magnetkamera till en longitudinell studie av effekten av en träningsintervention samt att bygga upp ett register/kohort som följer fysiska aktivitet och hälsa på personer med Parkinsons sjukdom i olika stadier av sjukdomen under flera år. Viss data är redan insamlad men det ingår även insamling av data. Doktorandarbetet blir här det första steget genom att samla in de ca 100 första personerna och följa dessa under två år. Doktorandens roll är att medverka aktivt i hela projektet, analysera och leda/koordinera vissa delar och utföra datainsamling, analys tillsammans med assistenter och andra i projektgruppen.

Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om fysisk aktivitet hos personer med Parkinsons sjukdom för att i ett lägre perspektiv kunna påverka fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av skräddarsydda och personliga interventioner under hela sjukdomsförloppet

Detta doktorandarbete består av sedvanliga uppgifter på doktorandnivå såsom projektdesign, datainsamling, förberedelse och bearbetning av data samt utförande av statistisk analys. Att skriva vetenskapliga artiklar, skriva ansökningar och kunna presentera sin forskning vid gruppmöten och internationella konferenser är viktiga uppgifter. Detta projekt är ett stort samarbetsprojekt, vilket innebär att samarbeta och interagera med olika parter. Detta innebär också att leda och samordna delar av projektet. Undervisning och handledning av kandidatstudenter kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Kandidaten förväntas ha en stark drivkraft för att driva forskning, vara organiserad och strukturerad och ha en ambitiös och innovativ attityd. Den sökande ska ha relevant bakgrund (till exempel en magisterexamen i fysioterapi, arbetsterapi, psykologi eller liknande). Klinisk erfarenhet och fördjupad kunskap av individer med neurologiska sjukdomar särskilt Parkinsons sjukdom är meriterande såväl som erfarenhet och kunskap av objektivt mätt fysisk aktivitet med accelerometri. Tidigare erfarenhet av och kunskap om hantering av stora datamängder och mer avancerade statistiska analyser är också meriterande.

Forskargruppen samarbetar med flera forskargrupper och kliniker, varför goda samarbets- och sociala färdigheter är nödvändiga. Mycket god förmåga att prata och skriva på engelska är ett krav. Att vara flytande i tal och att skriva på svenska är ett krav. Betoning kommer att läggas på personliga färdigheter i urvalsprocessen.

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/nvs/franzen-group

https://medarbetare.ki.se/people/ersjon

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-969/2023
Kontakt
  • Erika Franzén, 08-52488878
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb