Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskarteamet, som leds av Janina Neufeld, undersöker perception inom autism och synestesi med hjälp av eyetracking, hjärnavbildning och beteendeundersökningar. Vi undersöker också kopplingen mellan synestesi och tvångssyndrom i samarbete med forskare från Institutionen för neurovetenskap vid KI. En central del av vår forskning görs med tvillingdesign, och vi har nära samarbete med forskare och statistiker vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI. Vårt team består i nuläget av gruppledaren, en doktorand, och tre forskningsassistenter, och är en del av en större grupp under ledning av Sven Bölte som bland annat undersöker olika symtomdomäner och biomarkörer för autism. Gruppen är en del av Institutionen för kvinnor och barns hälsa och del av Neurodevelopmental Disorders KIND, vid Karolinska Institutet som är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Region Stockholm. KIND är ett kompetenscenter för forskning, utveckling och utbildning med huvudsakligt fokus på neuropsykiatriska tillstånd som autismspektrumtillstånd och ADHD.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av sociala och kommunikativa nedsättningar tillsammans med begränsade/repetitiva beteendemönster, men även en mer detaljorienterad perceptuell stil. Människor med synestesi, ett icke-patologiskt tillstånd där viss sensorisk information (till exempel ljud) leder till ytterligare förnimmelser (till exempel färg) uppvisar förändringar i sensorisk bearbetning som är påfallande lik den för AST. Synestesi är vanligare hos personer med AST, men verkar i sig inte vara kopplat till sociala svårigheter. Ett huvudsakligt mål med doktorandprojektet är att karakterisera likheterna och skillnaderna hos påverkad sensorisk bearbetning (såsom detaljfokus) vid AST och synestesi, deras underliggande hjärnmekanismer, och implikationerna av sådan påverkan för social funktion.

Projektet involverar analys av beteendedata och data inhämtad med magnetresonanstomografi (MRI). Projektet innehåller också en systematisk litteraturöversikt och insamling av data i två pågående studier. Doktoranden förväntas lära sig att genomföra både insamling och analys av MRI-data. Doktoranden kommer även att vara involverad i etikansökningar och i att träffa försöksdeltagare, av vilka en del har en AST-diagnos, och kommer att ta mer och mer ansvar i att organisera datainsamlingen (göra bokningar, kommunicera med deltagarna och med andra medlemmar i grupper, etc.). Det är därför nödvändigt att doktoranden kan tala svenska flytande. Doktoranden kommer att skriva de vetenskapliga artiklarna som resulterar från studierna, varför utmärkta kunskaper i att skriva på engelska behövs. Förutom de obligatoriska och grundläggande kurserna kommer doktoranden genomföra kurser som fokuserar specifikt på hjärnavbildning och tvillinganalys, och förväntas delta aktivt i seminarier och journal clubs.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

 1. A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https:// utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-paforskarniva

 1. B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoraleducation

Kontroll av dokument

Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav: Den sökande ska ha en masterexamen i psykologi, neurobiologi, beteende- eller kognitionsvetenskap, bioinformatik, datavetenskap eller ett annat närliggande fält. Vi letar efter en kandidat som gillar att samarbeta, har goda analytiska förmågor, en hög grad av självständighet, är välorganiserad och som är nyfiken på mänsklig perception och dess underliggande hjärnmekanismer, autism, och synestesi. Den sökande behöver kunna tala och skriva på svenska och engelska flytande. Svenska behövs därför att datainsamling med svenska försöksdeltagare och att skriva etikansökningar på svenska kommer att ingå bland arbetsuppgifterna.

Meriterande erfarenheter: Kandidater med tidigare erfarenhet av autism- eller synestesiforskning, analys av hjärnavbildningsdata, analys av tvillingdata, perceptionsforskning, att interagera med försöksdeltagare och att leda projekt kommer att prioriteras. Det är högt meriterande att kunna demonstrera programmeringsfärdigheter och erfarenhet av MATLAB, R, Python, och något program för analys av hjärnavbildningsdata (SPM, FSL, AFNI, etc.). Tidigare erfarenhet av att interagera med försöksdeltagare, särskilt de med en autismdiagnos, är också en stark fördel.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • - Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • - Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • - Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • - Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • - Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

 • - Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • - Analytisk skicklighet
 • - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.
Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-168/2023
Kontakt
 • Janina Neufeld, Team leader, janina.neufeld@ki.se
 • Johanna Ahlström, HR-Partner, 08-52482397
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
 • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-02-06

Inapoi la locuri de munca vacante