Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet se http://www.ki.se/doctoral 

Forskargruppen

Forskargruppen inom Kolorektal kirurgi består av främst kolorektalkirurger i samarbete med epidemiologer, statistiker, onkologer, patologer och prekliniska forskare, vilket innebär att doktoranden kommer befinna sig i en kreativ, stimulerande translationell forskningsmiljö. Forskargruppen söker nu en doktorand för ett projekt som studerar funktionella utfall och komplikationer hos patienter efter rektalcancerbehandling.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandplatsen innefattar arbete kopplat till lärandemål som inkluderar hantering av nationella registerdata, analys av observationella data m.h.a avancerade statistiska metoder och en klinisk prövning. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka olika aspekter av funktionella biverkningar och komplikationer efter rektalcancerbehandling.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och ska kunna kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att få göra omfattande dataanalyser samt noggrant läsa den litteratur som finns inom ämnet. Doktoranden kommer även att utföra avancerade statistiska analyser för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen under handledning av en statistiker. Under handledning och med stöd från handledare ska doktoranden förbereda de vetenskapliga manuskripten som första författare.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande bör ha god förmåga att uttrycka sig i både svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar ställs på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt. Meriterande är tidigare utbildning/erfarenheter av epidemiologi och statistik. Läkarexamen är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av journalgenomgång och registerforskning. Vi söker en person med stort forskningsintresse för kolorektalkirurgi och som är kliniskt intresserad av denna patientgrupp.

Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid urvalet av kandidater.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid, eller deltid under maximalt 8 år.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2628/2024
Kontakt
  • Mirna Abraham-Nordling, Docent, Överläkare, mirna.abraham.nordling@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-07-04

Tillbaka till lediga jobb