Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för medicin Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Den aktuella tjänsten är placerad vid Avdelningen för klinisk epidemiologi. Forskargruppen bedriver epidemiologisk forskning med fokus på levnadsvanor och primär och sekundär prevention inom olika områden. Gruppen har också ett starkt fokus på digitala lösningar för patientgrupper där levnadsvanor har stor betydelse.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en driven och ansvarstagande person för avhandlingsprojekt med fokus på levnadsvanor och njurcancer. Projektet innebär epidemiologisk forskning och statistiska analyser av kohortdata för att undersöka samband mellan kost och fysisk aktivitet och risk för njurcancer, samt kvalitativa studier där patienter med njurcancer intervjuas om sina upplevelser efter diagnos. Doktoranden kommer att lära sig behärska både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Doktorandprojekt kommer att inkludera samarbete med internationella forskargrupper och patientföreningar. Utöver att sammanställa resultat från ingående studier i vetenskapliga manuskript för publicering inkluderar doktorandutbildningen kurser, seminarier och presentationer av vetenskapliga resultat vid möten och konferenser. Doktoranden förväntas också närvara på arbetsplatsen samt diskutera och presentera vid gruppmöten och journal clubs.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Som person är du självständig, noggrann och strukturerad, analytisk, kommunikativ och har utmärkt samarbetsförmåga. Du måste ha mycket goda kunskaper i att tala och skriva på både svenska och engelska, det är ett krav att du kan prata och skriva obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har specifik ämneskunskap inom nutrition, kostvetenskap, folkhälsa, fysioterapi, beteendevetenskap, epidemiologi eller liknande. Goda kunskaper om metoder för att mäta kostintag och fysisk aktivitet, och tidigare erfarenheter av vetenskaplig forskning, epidemiologisk och/eller kvalitativ, inklusive dokumenterad vetenskaplig publicering i referentgranskade internationella vetenskapliga tidskrifter, är meriterande. Erfarenhet av projektledning, internationella forskningssamarbeten, samt undervisning och handledning av studenter är också meriterande. Tjänsten kräver en hög grad av självständighet. God förmåga att samverka med andra forskare och patienter är mycket viktigt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/meds/klinisk-epidemiologi

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2458/2024
Kontakt
  • Stephanie Bonn, stephanie.bonn@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-07-07

Tillbaka till lediga jobb