Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandanställningen sker inom ramen för projektet CANOPTIFYS. Projektet leds av docent Elisabeth Rydwik som är forskargruppsledare för forskargruppen Rehabilitering, samverkan och åldrande (https://ki.se/en/nvs/rehabilitation-collaboration-and-aging). Det är en interprofessionell grupp med andra doktorander, postdoktorer och juniora forskare med bred kompetens inom olika områden. Du kommer att sitta tillsammans med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare i gruppen. Forskargruppen har regelbundna möten och seminarier och avdelningen anordnar journal clubs för doktorander. Du kommer också att ha kontakt med forskningsinstitutet RISE (https://www.ri.se/sv) via en av bihandledarna.

 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Som doktorand kommer du att bli antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) vid Karolinska Institutet. Forskningsprojektet syftar till att utvärdera kort- och långtidseffekter av preoperativ träning hos äldre personer som genomgår bukcancerkirurgi samt att utveckla och utvärdera ett digitalt stöd för träning i hemmet inför kirurgi. Det är en multicenter-studie där patienter rekryteras från 4 sjukhus i Stockholmsregionen och där träningen sköts av primärvårdsrehab-enheter runt om i länet. Data som ska analyseras inom ramen för doktorandprojektet handlar om fysisk funktion före och efter operation, rörelsemätare (activPAL3 accelerometers), samt frågeformulär om hälsorelaterad livskvalitet, fysisk aktivitet, återhämtning efter operation samt dagliga aktiviteter. Som doktorand kommer du att ansvara för hantering av data från rörelsemätarna, samt ansvara för enkätutskick. För utveckling av det digitala stödet kommer data från workshops och återkopplings-tillfällen samlas in, sammanställas och analyseras med kvalitativa metoder. Vid utvärdering av användarvänlighet av det digitala stödet kommer du att fungera som koordinator i träningsstudien samt samla in och analysera data från enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer samt funktions- och accelerometerdata.

Du kan läsa mer om studien här: https://ki.se/nvs/forskarskolan-i-halsovetenskap-fih

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som är en motiverad person med intresse och drivkraft att utveckla och utvärdera rehabilitering i hemmet för äldre personer. Yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård, exempelvis att som arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska ha arbetat med äldre personer inom geriatrisk slutenvård, onkologi, kirurgi eller inom primärvård är meriterande. Det är också meriterande att ha erfarenhet av utbildning och lärande i klinisk miljö samt att du är flexibel, effektiv, noggrann och välformulerad i tal och skrift.

Du förväntas vara ambitiös, strukturerad och analytisk. Personen vi söker kan även samarbeta bra i ett tvärvetenskapligt team, och samtidigt ta egna initiativ till att söka kunskap och att utveckla självständighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1012/2023
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-19

Tillbaka till lediga jobb