Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vår forskargrupp verkar inom avdelningen för Klinisk Kemi vid Institutionen för Laboratoriemedicin. Vårt huvudsakliga fokus är att kartlägga den molekylära grunden för kardiometabola sjukdomar i sammanhanget hälsosam åldrande. Vårt team består av en mångsidig grupp experter, inklusive fysiker, biologer, kemister och beräkningsbiologer. Denna mångdisciplinära sammansättning främjar en stimulerande vetenskaplig miljö som främjar innovativa forskningsmetoder. Med tillgång till moderna och fullt utrustade laboratorier på ANA Futura är vår grupp väl rustad att bedriva högkvalitativ forskning inom olika discipliner.

Förutom att bedriva forskning i vårt laboratorium erbjuder tjänsten samarbetsmöjligheter och internationell erfarenhet. Doktoranden kommer att ha möjlighet att arbeta med våra samarbetspartners vid University of Toronto i Kanada. Detta samarbete berikar doktorandupplevelsen genom att ge exponering för olika perspektiv och nätverksmöjligheter. Kandidaterna bör vara beredda på eventuella resor och boende utomlands under dessa perioder.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Denna forskning syftar till att avslöja principerna för proteinärvning och dess påverkan på åldrande och förnyelse. Vi kommer att använda jäst som modellorganism för att undersöka hur celler ärver proteiner ojämnt under delning, en process som är avgörande för cellulär utveckling och hälsa. Genom att systematiskt kartlägga jästens kompletta proteom strävar vi efter att identifiera proteiner med asymmetrisk ärftlighet och att förstå mekanismerna bakom detta fenomen. Vidare kommer vi att utforska konsekvenserna av våra fynd för mänsklig hälsa, särskilt gällande kardiometabola sjukdomar, med innovativa mössmodeller samt organotypiska in vitro-system. Genom att överföra våra insikter från jäst till människa syftar vi till att avslöja potentiella samband mellan proteinsärförsäljning, åldersrelaterade förändringar och kardiometabola patologier.
Som doktorand kommer du att spela en central roll i forskningsprocessen, från studiedesign till dataanalys och tolkning. Genom aktivt deltagande i kurser, seminarier och tidskriftsgrupper kommer du att utvecklas till en självständig forskare som kan slutföra ett doktorsavhandlingsprojekt.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad person att ansluta sig till vårt forskarteam som doktorand i cellbiologi. Den ideala kandidaten bör besitta en stor entusiasm för vetenskaplig forskning, särskilt inom området cellbiologi och funktionell genomik. Med tanke på den samarbetsinriktade naturen av vår forskning är utmärkta samarbets- och kommunikationsförmågor avgörande. Att behärska god engelska, både muntligt och skriftligt, är nödvändigt. Kandidater bör ha en bakgrund inom biomedicinska vetenskaper med expertis inom molekylärbiologi eller bioteknik, inklusive praktisk erfarenhet av laboratorietekniker såsom cellodling, PCR, kloning och western blotting. Grundläggande färdigheter i användning av kontorsprogram och statistiska analysverktyg såsom SPSS, GraphPad Prism eller R är också nödvändiga. Ytterligare erfarenhet inom datormodellering och bioinformatik är fördelaktigt. Vi söker kandidater som visar ett genuint intresse för grundforskning och är ivriga att bidra till toppmodern forskning inom cellbiologi.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Placering: Solna eller Flemingsberg

Division of Clinical chemistry | Karolinska Institutet (ki.se)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1286/2024
Kontakt
  • Victoria Menendez Benito, victoria.menendez.benito@ki.se
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-05-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb