Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna doktorandtjänst sker inom ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra hälsa och välmående genom ett digitalt telerehabiliteringsprogram för personer som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Genomförbarhet, preliminära behandlingseffekter och erfarenheter av telerehabiliteringsprogrammet prövas i en nationell pilotstudie där personer som drabbats av stroke eller TIA erbjuds hembaserad träning och stöd för fysisk aktivitet via en nyutvecklad mobilapplikation (mer information om studien finns här). Vi söker nu en doktorand som kommer att delta i utvecklingen och utvärderingen av genomförbarheten av telerehabiliteringsprogrammet inför en randomiserad kontrollerad studie.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Projektgruppen

Projektet leds av docent David Moulaee Conradsson vid sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet. Denna projektgrupp driver bl.a. metodutveckling av mätmetoder för fysisk aktivitet för personer med neurologiska sjukdomar och kartläggning av fysisk aktivitet. Projektet bedrivs i nationellt samarbete med professor Charlotte Häger vid Umeå Universitet. Doktoranden kommer ges möjlighet att utbyta idéer och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer samt juniora- och seniora forskare i den tvärvetenskapliga projektgruppen. Doktoranden kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid Sektionen för fysioterapi i Flemingsberg.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Telerehabiliteringsprogrammet ger ett digitalt stöd för personer som drabbats av stroke eller TIA och består av en kombination av handledd fysisk träning via videolänk, egenträning och beteendeförändring för fysisk aktivitet. I projektet kommer doktoranden att metodutveckla en digital version av ett kliniskt test av fysisk funktion, studera faktorer av betydelse för följsamhet och effekter av programmet, samt studera slutanvändarnas (dvs personer som drabbats av stroke eller TIA) upplevelse av telerehabiliteringsprogrammet. Doktoranden kommer i sin forskarutbildning att lära sig att genomföra studier utifrån kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser.

Detta doktorandarbete består av sedvanliga uppgifter på doktorandnivå såsom projektdesign, datainsamling, förberedelse och bearbetning av data samt utförande av statistiska och kvalitativa dataanalyser. Du kommer tillsammans med den tvärvetenskapliga projektgruppen att planera, koordinera och genomföra delstudierna i din avhandling. Att delta i kurser, skriva vetenskapliga texter, skriva ansökningar och kunna presentera sin forskning vid gruppmöten och vid nationella och internationella konferenser är viktiga arbetsuppgifter. Detta projekt är ett stort samarbetsprojekt vilket innebär att det är av stor betydelse att kunna samarbeta och interagera med olika parter samt att koordinera och samordna delar av projektet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig med ett starkt engagemang och drivkraft att lära dig om forskningsprocessen. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, samt vara strukturerad, självständig och flexibel.

Den sökande ska ha relevant bakgrund (till exempel en magister/masterexamen inom fysioterapi, arbetsterapi, psykologi eller motsvarande). Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik är mycket meriterande, samt teoretisk kunskap om beteendeförändring och rehabilitering efter neurologiska sjukdomar. Projektgruppen har samarbeten med andra forskargrupper, forskningsnätverk, aktörer inom klinisk verksamhet och medicinteknik, varför god samarbetsförmåga är nödvändig. Tidigare dokumenterad erfarenhet av projektledning och olika delar i forskningsprocessen (tex rekrytering, datainsamling och analys) är meriterande. Kandidaten förväntas vara organiserad, analytisk och ha en ambitiös och innovativ inställning.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla

Video om en arbetsdag i Flemingsberg


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://medarbetare.ki.se/people/david-m-conradsson

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05111951

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1839/2022
Kontakt
  • David Moulaee Conradsson, david.m.conradsson@ki.se
  • Caroline Mattisson, 08-52483923
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-04-26
Sista ansökningsdag 2022-05-10

Tillbaka till lediga jobb