Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Enheten för Thoraxkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet innebär insamling och analys av epidemiologiska data från patienter som genomgått hjärtkirurgi på grund av aortaklaffsjukdom. Fokus kommer att ligga på att studera könsskillnader i utfall efter sådan kirurgi för att besvara ett antal olika frågeställningar.

Arbetsuppgifter:

 • Delta i att planera och genomföra projektet i nära samarbete med handledare
 • Utföra en sammanställning av litteraturen om könsskillnader vid aortaklaffkirurgi
 • Bearbeta och analysera data från patienter som genomgått aortaklaffkirurgi med fokus på könsskillnader
 • Bistå med projekt- och anslagsansökningar
 • Skriva rapporter till finansiärer efter slutförda projekt
 • Bistå forskningsteamet i andra forskningsrelaterade uppgifter

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en medicinskt kunnig person, gärna läkarstudent, som har dokumenterat intresse för könsskillnader inom hjärtkirurgi. Personen vi söker bör även ha kunskap inom området (t ex genom examensarbete, publikation, eller presentationer på vetenskapliga konferenser) och praktisk erfarenhet inom hjärtkirurgi (t ex praktik vid thoraxkirurgisk enhet). Personen bör även ha erfarenhet av praktiskt arbete med programmeringsspråket R, utvecklarmiljön R Studio, versionshanteringssystemet Git och manuell datainhämtning från hjärtkirurgiska operationsberättelser. Du bör ha goda språkkunskaper inom svenska och engelska. Det är meriterande om du har tidigare forskningserfarenhet inom klaffproteser/hjärtkirurgi, gått Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet del 1 och 2, samt genomfört utbildning i data science på datacamp.com eller liknande. Vi värdesätter personliga egenskaper och god samarbetsförmåga.  

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%/50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-224/2023
Kontakt
 • Michael Dismorr, leg läk, michael.dismorr@ki.se
Facklig företrädare
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-01-26

Tillbaka till lediga jobb