Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandplatsen är inrättad inom sektion för klinisk geriatrik (NVS), professor Eric Westmans forskargrupp, med docent Daniel Ferreira som huvudhandledare. Forskargruppens arbetsplatser är belägna i Neo-byggnaden på KI Campus Flemingsberg. Forskargruppens fokus har under lång tid varit inriktad på kognition och på olika hjärnavbildningstekniker så som magnetiskresonanstomografi (MRT) och positronemissionstomografi (PET) och dess tillämpningar vid åldrande och neurodegenerativa sjukdomar.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Lewykroppsdemens (DLB) är en vanlig form av demens. Dock har DLB i kliniska sammanhang visat sig vara påtagligt svårdiagnostiserat på grund av en komplex underliggande patologi. Många DLB-patienter har förutom sin Lewykropps-patologi även visat sig ha Alzheimerspatologiska förändringar och cerebrovaskulära förändringar i hjärnan. Målet med detta doktorandprojekt är att förbättra diagnostiken för DLB-patienter genom att skapa större klarhet i hur degeneration av hjärnans celler leder till de patologiska symptom som associeras med DLB.

Doktoranden kommer att få lära sig att använda innovativa hjärnavbildningstekniker och avancerade matematiska modeller för att undersöka hjärnpatologier, biomarkörer och kliniska symptom hos patienter med DLB, Alzheimers sjukdom samt hos friska kontrollindivider. Doktoranden kommer att använda data från både Karolinska Universitetssjukhuset och från internationella kohorter. Dessutom kommer doktoranden att hjälpa till att koordinera datainsamling i MemClin projektet (20% av tiden). Doktoranden kommer både att arbeta självständigt i sitt doktorandprojekt och i nära samarbete med huvudhandledare, bi-handledarna och med den övriga forskargruppen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du: - intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

 

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en engagerad och driven person som tycker om att arbeta både självständigt och i grupp med andra studenter och forskare.

Vi vill att du har:

 • Mycket goda kunskap i både svenska och engelska (muntligt och skriftligt)
 • Erfarenhet av att koordinera kliniska projekt
 • Kunskap om demens och kognition, gärna med utbildningsbakgrund inom psykologi
 • Kunskap om dataanalys och programmering
 • Erfarenhet av hjärnavbildning

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under 5 år, 80% forskarutbildningsstudier och 20% koordinering av MemClin projektet.

 

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet - Analytisk skicklighet - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Sektionen för klinisk geriatrik

Profilsida: Daniel Ferreira Padilla

  Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1428/2021
Kontakt
 • Docent Daniel Ferreira Padilla, 072-012 80 47, daniel.ferreira.padilla@ki.se
 • Samordnare forskarutb./HR Catarina Cleveson, 08-524 868 32, catarina.cleveson@ki.se
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-03-19
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Terug naar vacatures