Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandprojektet leds av docent Charlotte Ytterberg och medarbetare i den multidisciplinära forskargruppen Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning. Forskargruppens medlemmar har olika professioner och inom gruppen finns en doktorand, en postdoktor samt juniora och seniora forskare. Organisatoriskt tillhör forskargruppen avdelningen för fysioterapi vars visionen är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå. Avdelningen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Här ges även kurser på magisternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. Forskning bedrivs i huvudsak inom avdelningens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande externa forskargrupper. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Som doktorand delar man kontor med andra doktorander på sektionen och det finns möjlighet att delta i flera aktiviteter, både forskningsmässiga, pedagogiska och sociala, tillsammans med andra doktorander.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap https://ki.se/nvs/forskarskolan-i-halsovetenskap.

Projektet syftar till att utvärdera ett egenvårdsprogram för att minska förekomst av fall hos personer med multipel skleros (MS). Programmet är utvecklat utifrån litteratur, teorier om egenvård och lärande, samt genom co-design med personer med MS och personal inom MS-vård och rehabilitering. Programmet genomförs digitalt i grupp och riktar sig mot både de som kan gå och de som använder rullstol. Beteendeförändring är en grundläggande del av programmet och inkluderar strategier för att hantera fallrisker i relation till individen och miljön och fallrisker relaterade till inre och yttre stress. Programmets genomförbarhet har testats i en feasibilitystudie med lovande resultat. Programmet ska nu utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie avseende effekt och process med kvantitativa och kvalitativa metoder, enligt rekommendationer för komplexa interventioner.

Representant från patientorganisationen Neuroförbundet med levd erfarenhet av MS är samarbetspartner i projektet. I den multidisciplinära projektgruppen ingår en doktorand som antogs till Forskarskolan i hälsovetenskap 2021, och som skriver sin avhandling utifrån feasibilitystudien av egenvårdsprogrammet, en tidigare postdoktor i projektet, och en internationellt ledande forskare inom MS fallprevention.

Förutom att fullfölja doktorandkurser och införskaffa de poäng som krävs kommer doktoranden i samarbete med projektgruppens medlemmar att administrera projektet, rekrytera studiedeltagare, samla in kvantitativa data via frågeformulär och kvalitativa data genom intervjuer, analysera data och rapportera resultat/skriva manuskript till vetenskapliga publikationer. Som doktorand förväntas man också delta i seminarier samt nationella och internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som liksom vi är engagerad, nyfiken och drivs av att utveckla vården. Det är meriterande om du har erfarenhet av kliniskt arbete i svensk hälso- och sjukvård, att arbeta med personer med funktionshinder, samt har kunskap inom ämnesområdet beteendevetenskap. En förutsättning för arbetet är att du har god samarbetsförmåga, är självständig, har ett flexibelt förhållningssätt, och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Länk till Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle | Karolinska Institutet (ki.se)

Länk till forskargruppen: Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-761/2023
Kontakt
  • Charlotte Ytterberg, 08-52488882
  • Maria Flink , 070-2788357
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-13

Tillbaka till lediga jobb